cover

SEPTEMBER 2015 - Giffarine - Mistine ยักษ์ใหญ่ขายตรงไทยรุกไกลในอาเซียน Forbes Thailand ฉบับเดือนกันยายน 2015 นำเสนอการสร้างธุรกิจของ 2 ยักษ์ใหญ่ขายตรงไทย “Mistine” “Giffarine” ที่สร้างตำนานและศักยภาพเทียบเท่าขายตรงต่างชาติของ ดนัย ดีโรจนวงศ์ ที่ดัน “มิสทิน” จนเฉิดฉายข้ามทวีป  นลินี ไพบูลย์ หญิงเหล็กแห่ง “กิฟฟารีน”&nb

Update : 25 พฤษภาคม 2561

View : 5,055


WORLD

กูรู หรือ ผู้ร้าย

Update : 30 ตุลาคม 2558

View : 3,009

FORBES LIFE

6 timeless Cartier You MUST Own

Update : 28 ตุลาคม 2558

View : 4,872

PEOPLE

เทวินทร์ วงศ์วานิช นายใหม่ ปตท. กับภารกิจกู้ภาพลักษณ์และความ

Update : 28 ตุลาคม 2558

View : 4,910

COMMENTARIES

THOUGHT LEADERS: ประเทศไทยยังคงเป็น sexy destination?

Update : 27 ตุลาคม 2558

View : 2,958

NEWS

Start it Up Conference 2015 ครั้งที่ 9 โดย Techsauce

Update : 26 ตุลาคม 2558

View : 2,842

ASIAN BIZ

ทำให้เรียบง่ายเข้าไว้

Update : 26 ตุลาคม 2558

View : 3,228

NEWS

ย้อนอดีตร้านอาหารจานด่วน

Update : 22 ตุลาคม 2558

View : 3,251

WORLD

จอเงิน พร้อมรบ

Update : 21 ตุลาคม 2558

View : 3,498

ENTREPRENEURS

“จิ้นฮ่วย” ในมือรุ่นที่ 3 ผ่าน 90 ปีสู่บริษัทมหาชนฯ

Update : 20 ตุลาคม 2558

View : 8,645Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group