cover

MARCH 2015 - Queens of Retail 3 ราชินีวงการค้าปลีกสมัยใหม่ของไทย ศุภลักษณ์ อัมพุช จากกลุ่มเดอะมอลล์ ยุวดี จิราธิวัฒน์ จากกลุ่มเซ็นทรัล และ ชฎาทิพ จูตระกูล จากกลุ่มสยามพิวรรธน์ ยังเดินหน้าลงทุนต่อเนื่อง เปิดห้างใหม่ในอีก 5 ปีข้างหน้า ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ พวกเธออัดเม็ดเงินรวมนับแสนล้านบาท เนรมิตส

Update : 10 มีนาคม 2558

View : 6,343


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 9,014

FORBES LIFE

THE WORLD’S MOST EXPENSIVE CHAMPAGNE

Update : 25 พฤษภาคม 2558

View : 4,256

NEWS

2020 ฤามอลล์จะท่วมเมือง

Update : 22 พฤษภาคม 2558

View : 2,036

NEWS

เกมจินตนาการ ทำเงินมหาศาลในโลกจริง

Update : 20 พฤษภาคม 2558

View : 2,425

NEWS

ห้างทั่วเมือง บทเรียนจาก ตุรกี สู่ ไทย

Update : 08 พฤษภาคม 2558

View : 1,887

WORLD

Palmer Luckey และ หน้ากาก Oculus Rift ของเขาทำให้โลกเสมือนจร

Update : 05 พฤษภาคม 2558

View : 2,221

FORBES LIFE

เพลงบทใหม่ของบุรินทร์ บุญวิสุทธิ์

Update : 03 พฤษภาคม 2558

View : 1,896

COMMENTARIES

เถ้าแก่ คือ พระเอกหรือผู้ร้าย ในศตวรรษที่ 21

Update : 29 เมษายน 2558

View : 1,990

NEWS

Blake Lively กับรายชื่อ 30 under 30 สาขา Hollywood และ บันเท

Update : 22 เมษายน 2558

View : 1,031

PEOPLE

ยุวดี จิราธิวัฒน์ พา เซ็นทรัล ท่องทั่วไทย ไปอาเซียน & ยุโรป

Update : 21 เมษายน 2558

View : 3,167Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย