cover

MARCH 2015 - Queens of Retail 3 ราชินีวงการค้าปลีกสมัยใหม่ของไทย ศุภลักษณ์ อัมพุช จากกลุ่มเดอะมอลล์ ยุวดี จิราธิวัฒน์ จากกลุ่มเซ็นทรัล และ ชฎาทิพ จูตระกูล จากกลุ่มสยามพิวรรธน์ ยังเดินหน้าลงทุนต่อเนื่อง เปิดห้างใหม่ในอีก 5 ปีข้างหน้า ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ พวกเธออัดเม็ดเงินรวมนับแสนล้านบาท เนรมิตสยาม

Update : 15 ธันวาคม 2560

View : 7,514vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 4,596

FORBES LIFE

THE WORLD’S MOST EXPENSIVE CHAMPAGNE

Update : 25 พฤษภาคม 2558

View : 7,087

NEWS

2020 ฤามอลล์จะท่วมเมือง

Update : 22 พฤษภาคม 2558

View : 3,558

NEWS

เกมจินตนาการ ทำเงินมหาศาลในโลกจริง

Update : 20 พฤษภาคม 2558

View : 3,712

NEWS

ห้างทั่วเมือง บทเรียนจาก ตุรกี สู่ ไทย

Update : 08 พฤษภาคม 2558

View : 3,003

WORLD

Palmer Luckey และ หน้ากาก Oculus Rift ของเขาทำให้โลกเสมือนจร

Update : 05 พฤษภาคม 2558

View : 3,401

FORBES LIFE

เพลงบทใหม่ของบุรินทร์ บุญวิสุทธิ์

Update : 03 พฤษภาคม 2558

View : 3,454

COMMENTARIES

เถ้าแก่ คือ พระเอกหรือผู้ร้าย ในศตวรรษที่ 21

Update : 29 เมษายน 2558

View : 3,225

NEWS

Blake Lively กับรายชื่อ 30 under 30 สาขา Hollywood และ บันเท

Update : 22 เมษายน 2558

View : 2,115

PEOPLE

ยุวดี จิราธิวัฒน์ พา เซ็นทรัล ท่องทั่วไทย ไปอาเซียน & ยุโรป

Update : 21 เมษายน 2558

View : 5,255Editorial & Contributor
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย