cover

AUGUST 2014 - "ตัน ไบเล่" ผู้ชายขาย "ฝา" "ตัน ภาสกรนที" ประธานกรรมการและ CEO บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ 1 ใน 50 มหาเศรษฐีไทยจากการจัดอันดับของ Forbes เดินหน้ารุกตลาดเออีซี ดัน “อิชิตัน” เป็นแบรนด์ระดับภูมิภาค ขณะที่เครื่องดื่มรสผลไม้ไบเล่ออกเปิดตัวใหม่ไตรมาส 4 ปีนี้ คาดถึงจุดคุ้มทุนอีก 2 ปี ฝันสร้างรายไ

Update : 07 สิงหาคม 2557

View : 2,517


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 9,946

NEWS

ธนาคารทางเลือก

Update : 30 ตุลาคม 2558

View : 1,672

LEADERBOARD

ราคาค่า Bireley's

Update : 27 เมษายน 2558

View : 2,495

NEWS

“ตัน ไบเล่” เดิมพันครั้งใหม่กับน้ำส้มในตำนาน

Update : 27 เมษายน 2558

View : 10,923

COMMENTARIES

ฟื้นธรรมาภิบาลภาครัฐต้องเริ่มที่รัฐวิสาหกิจ

Update : 26 กันยายน 2557

View : 1,472

COMMENTARIES

จัดฐานลงทุนครึ่งปีหลัง ทุกอย่างเป็นตามคาด

Update : 22 กันยายน 2557

View : 1,387

PEOPLE

SET CEO เกศรา มัญชุศรี: ขอสร้างตลาดทุนไทยให้เป็น "อินเตอร์"

Update : 21 กันยายน 2557

View : 1,737

ASIAN BIZ

แมวพ่นไฟร้อนๆ มาแล้วจ้า

Update : 25 สิงหาคม 2557

View : 1,767

FORBES LIFE

จอห์น วิญญู วงศ์สุรวัฒน์: มืดและสว่างของ SpokeDark.TV Host

Update : 21 สิงหาคม 2557

View : 3,591

LEADERBOARD

ICHITAN VS OISHI

Update : 30 มกราคม 2558

View : 2,701Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)