cover

APRIL 2017 - THE RICHEST MUSICIAN ยืนยง โอภากุล "คนจนผู้ยิ่งใหญ่" สู่อาณาจักรคาราบาวแดงหมื่นล้าน จากตำนานเพลงเพื่อชีวิตต่อยอดสู่ความสำเร็จหมื่นล้านของ “คาราบาวแดง” พบกับเรื่องราวเบื้องลึกของศิลปินวัย 62 ปี ยืนยง โอภากุล ที่จับมือกับอีก 2 แม่ทัพใหญ่ด้านการบริหารเพื่อก่อตั้ง บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยเน้นกลยุทธ์ Music Marketing และ Sports Marketing ชิงส่วนแบ่งตลาดเครื่องดื่

Update : 07 เมษายน 2560

View : 3,078


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 10,048

COVER

MARCH 2017 - คีรี กาญจนพาสน์ คว้าโอกาสแสนล้านบนฟากฟ้า ขับเคล

Update : 04 เมษายน 2560

View : 2,335

COVER

FEBRUARY 2017 - SUPER UBER ก้าวที่กล้าของ Travis Kalanick ทุ

Update : 04 เมษายน 2560

View : 2,164

COVER

JANUARY 2017 - เบอร์หนึ่งสารพัดค้า บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ปั้นอ

Update : 04 เมษายน 2560

View : 1,548

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)