cover

FEBRUARY 2017 - SUPER UBER ก้าวที่กล้าของ Travis Kalanick ทุบสถิติ STARTUP รวยที่สุดในประวัติศาสตร์เร่งสปีดครองโลกแห่งการขนส่ง พบเรื่องเด่นประจำฉบับ SUPER “UBER” กับก้าวที่กล้าของ Travis Kalanick ได้ทุบสถิติ STARTUP รวยที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยมูลค่าธุรกิจ 6.8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ พร้อมเร่งสปีดครองการขนส่งโลกในยุคดิจิทัล โดยปัจจุบัน Uber ว่าจ้างพนักงานมากถึง 9,000 คน มีคนขับรถในเครือข่าย 1.5 ล้านคนในแต่ละเดือน

Update : 02 กุมภาพันธ์ 2560

View : 1,735


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 8,131

COVER

JANUARY 2017 - เบอร์หนึ่งสารพัดค้า บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ปั้นอ

Update : 27 ธันวาคม 2559

View : 1,257

COVER

DECEMBER 2016 - INNOVATOR EXTRAORDINAIRE ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ แ

Update : 30 พฤศจิกายน 2559

View : 1,079

COVER

NOVEMBER 2016 - “รักคำโตๆ ดันเบทาโกรสู่แสนล้าน: วสิษฐ แต้ไพส

Update : 30 พฤศจิกายน 2559

View : 1,150

COVER

OCTOBER 2016 - FINTECH ROCKSTARS เขย่าวงการการเงินไทยยุค Tha

Update : 13 ตุลาคม 2559

View : 1,187

COVER

SEPTEMBER 2016 - “ชูชาติ-ดาวนภา” ผสานสูตรธุรกิจปล่อยกู้ 1+1=

Update : 06 ตุลาคม 2559

View : 1,607

COVER

AUGUST 2016 - ศุภชัย เจียรวนนท์ Game Changer True สู่ผู้นำใน

Update : 04 สิงหาคม 2559

View : 2,499

COVER

JULY 2016 - "CATCH ME IF YOU CAN" ประทีป ตั้งมติธรรม นำทัพ ศ

Update : 08 กรกฎาคม 2559

View : 1,236

COVER

JUNE 2016 - เลสเตอร์ ซิตี้ จัดให้ วิชัย ศรีวัฒนประภา

Update : 06 กรกฎาคม 2559

View : 1,198

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย