cover

APRIL 2017 - THE RICHEST MUSICIAN ยืนยง โอภากุล "คนจนผู้ยิ่งใหญ่" สู่อาณาจักรคาราบาวแดงหมื่นล้าน จากตำนานเพลงเพื่อชีวิตต่อยอดสู่ความสำเร็จหมื่นล้านของ “คาราบาวแดง” พบกับเรื่องราวเบื้องลึกของศิลปินวัย 62 ปี ยืนยง โอภากุล ที่จับมือกับอีก 2 แม่ทัพใหญ่ด้านการบริหารเพื่อก่อตั้ง บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยเน้นกลยุทธ์ Music Marketing และ Sports Marketing ชิงส่วนแบ่งตลาดเครื่องดื่

Update : 07 เมษายน 2560

View : 2,985


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 9,945

COVER

MARCH 2017 - คีรี กาญจนพาสน์ คว้าโอกาสแสนล้านบนฟากฟ้า ขับเคล

Update : 04 เมษายน 2560

View : 2,309

COVER

FEBRUARY 2017 - SUPER UBER ก้าวที่กล้าของ Travis Kalanick ทุ

Update : 04 เมษายน 2560

View : 2,138

COVER

JANUARY 2017 - เบอร์หนึ่งสารพัดค้า บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ปั้นอ

Update : 04 เมษายน 2560

View : 1,526

COVER

DECEMBER 2016 - INNOVATOR EXTRAORDINAIRE ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ แ

Update : 30 พฤศจิกายน 2559

View : 1,302

COVER

NOVEMBER 2016 - “รักคำโตๆ ดันเบทาโกรสู่แสนล้าน: วสิษฐ แต้ไพส

Update : 30 พฤศจิกายน 2559

View : 1,401

COVER

OCTOBER 2016 - FINTECH ROCKSTARS เขย่าวงการการเงินไทยยุค Tha

Update : 13 ตุลาคม 2559

View : 1,587

COVER

SEPTEMBER 2016 - “ชูชาติ-ดาวนภา” ผสานสูตรธุรกิจปล่อยกู้ 1+1=

Update : 06 ตุลาคม 2559

View : 1,827

COVER

AUGUST 2016 - ศุภชัย เจียรวนนท์ Game Changer True สู่ผู้นำใน

Update : 04 สิงหาคม 2559

View : 2,706

COVER

JULY 2016 - "CATCH ME IF YOU CAN" ประทีป ตั้งมติธรรม นำทัพ ศ

Update : 08 กรกฎาคม 2559

View : 1,422Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)