commentaries / SPECIAL REPORT

ลุ้นผลเลือกตั้งฝรั่งเศส จะ 'Frexit' ลาออกจาก EU ตามรอยเท้า Brexit หรือไม่? เหตุที่การเลือกตั้งประจำปี 2017 ครั้งนี้ของฝรั่งเศสร้อนแรงและเป็นที่จับตามองอย่างยิ่ง เนื่องมาจากสตรีวัย 48 ปี หนึ่งในผู้สมัครรับเลือกตั้ง “Marine Le Pen” เป็นตัวเก็งในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและเธอคือผู้นำพรรค Front National (FN) ซึ่งเป็นพรรคขวาจัด มีแนวนโยบายสำคัญอย่างหนึ่งคือการนำประเทศฝรั่งเศสอ

Update : 25 เมษายน 2560

View : 450


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 9,945

COMMENTARIES

ไม่อยากถูกลากลงจากเครื่อง? เรียกร้องค่าชดเชยได้เท่าไหร่เมื่อ

Update : 12 เมษายน 2560

View : 23,546

COMMENTARIES

10 ‘เหตุก่อการร้าย’ ครั้งใหญ่ในยุโรปยุค 2000s ฝังรากความกลัว

Update : 23 มีนาคม 2560

View : 579

COMMENTARIES

รายงานพิเศษ: เจาะลึก บมจ.สหพัฒนพิบูล

Update : 27 มีนาคม 2560

View : 693

COMMENTARIES

ส่องทางออกของ Uber แอพฯ ที่ละเมิดกฎหมายทั่วโลก

Update : 10 มีนาคม 2560

View : 1,191

COMMENTARIES

รวมพลังเปลี่ยนโลกเพื่อสังคมที่สดใส

Update : 11 มกราคม 2560

View : 1,397

COMMENTARIES

เมื่อครัวไทย โตไกลไร้ลิมิต

Update : 29 ธันวาคม 2559

View : 1,997

COMMENTARIES

อสังหาริมทรัพย์ UK หลังเลือกออกจาก EU

Update : 19 ธันวาคม 2559

View : 745

COMMENTARIES

“เอเยนต์นักฟุตบอล” หน้าด่านประสานประโยชน์

Update : 14 สิงหาคม 2559

View : 1,072

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)