commentaries / CONTRIBUTOR

เรื่องควรรู้ก่อนคัดหุ้นเข้าพอร์ทครั้งต่อไป คนที่เข้ามาเทรดเก็งกำไรหุ้นเดี๋ยวนี้มีจำนวนเพิ่มและหลากหลายขึ้นมาก มีทั้งเดย์เทรดจบในวัน สวิงเทรดกินรอบสั้นๆ ยาวขึ้นมาหน่อยแบบขี่เทรนขึ้นให้สุดก่อนแล้วค่อยขายก็มีไม่น้อย มีข้อดีข้อเสียต่างกันไป เรียกว่าตามความถนัดของแต่ละคน แต่การเก็งกำไรทุกแนวมีส่วนนึงที่เหมือนกันคือ ต้องคัดหุ้น (สแกนหุ้น) ซึ่งทุกว

Update : 18 พฤษภาคม 2560

View : 486


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 10,660

COMMENTARIES

"รวย มั่งคั่ง มั่นคง" คาถาแก้ทุกปัญหาเรื่องเงิน

Update : 24 เมษายน 2560

View : 3,184

COMMENTARIES

ว่ากันด้วยเรื่องมายด์เซ็ตการลงทุน

Update : 17 มีนาคม 2560

View : 11,316

COMMENTARIES

แกะโมเดลความสำเร็จสูตรสำเร็จการลงทุน โดย หยง ธำรงชัย เอกอมรว

Update : 17 กุมภาพันธ์ 2560

View : 6,907

COMMENTARIES

The First COO’s Note ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์

Update : 04 พฤษภาคม 2559

View : 1,638

COMMENTARIES

พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่และแนวโน้มในอนาคต

Update : 15 มีนาคม 2559

View : 8,182

COMMENTARIES

Market timing หรือจะสู้ Asset allocation

Update : 14 มีนาคม 2559

View : 2,346

COMMENTARIES

ทางเลือกใหม่แห่งการลงทุน “ซื้อ” สัญชาติยุโรป

Update : 04 มีนาคม 2559

View : 3,025

COMMENTARIES

น้ำมันขา “งง” กับ Commodity Domino ในเศรษฐกิจไทย

Update : 29 กุมภาพันธ์ 2559

View : 1,898

COMMENTARIES

โลกกลับตาลปัตร: น้ำมันลงทำเศรษฐกิจแย่!?!

Update : 19 มกราคม 2559

View : 13,044Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)