commentaries / CONTRIBUTOR

ราคา Bitcoin วันนี้เป็นที่สนใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน และนี่คือเหตุผลทำไม Bitcoin ถึงสำคัญ เงินที่คุณใช้มาตลอดชีวิตนั้นถูกหนุนหลังโดยรัฐบาล และสามารถจับต้องได้ ในทางกลับกัน Bitcoin (บิทคอยน์) นั้นไม่สามารถจับต้องได้ อีกทั้งยังไม่ได้รับการหนุนหลังจากแม้แต่รัฐบาลเดียว แต่กลับมีมูลค่ามหาศาล สกุลเงินดิจิทัลนี้เริ่มมีการใช้งานบนอินเทอร์เน็ตมาตั้งแต่ในปี 2009 และตอนนี้เหรียญบิทคอยน์ เพียงเห

Update : 04 ธันวาคม 2560

View : 15,741vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 16,710

COMMENTARIES

8 ธุรกิจในทศวรรษหน้า

Update : 27 พฤศจิกายน 2560

View : 15,293

COMMENTARIES

กับดักความสำเร็จ... ในอดีต

Update : 10 พฤศจิกายน 2560

View : 7,164

COMMENTARIES

ธุรกิจกงสีรุ่นที่สามจะเติบโตกว่ารุ่นพ่อได้อย่างไร

Update : 07 พฤศจิกายน 2560

View : 5,062

COMMENTARIES

อนาคตของสิ่งที่เรียกว่าเงิน

Update : 04 ตุลาคม 2560

View : 5,154

COMMENTARIES

Million To Billion ได้ด้วยตลาดทุน

Update : 03 ตุลาคม 2560

View : 16,002

COMMENTARIES

การลงทุน เกมที่ไม่มีวันจบ

Update : 21 กันยายน 2560

View : 4,217

COMMENTARIES

ธุรกิจไทยจะแข่งได้ต้องเน้นสร้างนวัตกรรม

Update : 05 กันยายน 2560

View : 734

COMMENTARIES

ประโยชน์ 6 ข้อ สำหรับธุรกิจที่จะได้รับจากบล็อกเชน

Update : 18 สิงหาคม 2560

View : 801

COMMENTARIES

จะเล่นหุ้นต้องรู้รอบหุ้น

Update : 15 สิงหาคม 2560

View : 4,690Editorial & Contributor
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย