commentaries / CONTRIBUTOR

สหรัฐฯ และลิเบีย...ตัวแปรสำคัญต่อแนวโน้มราคาน้ำมันโลก ตั้งแต่กลุ่ม OPEC ตกลงลดปริมาณการผลิตน้ำมันลง 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน เมื่อสิ้นเดือน พ.ย. 2016 ราคาน้ำมันก็ “วิ่ง” ขึ้นมาราว 20% มายืนเหนือระดับ 50 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล รับข่าวดีจากการบรรลุข้อตกลงลดการผลิตน้ำมันดิบเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี แต่สิ่งที่ตลาดยังไม่ได้ให้น้ำหนักมากเท่าที่ควร ก็ค

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 399


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 8,131

COMMENTARIES

แกะโมเดลความสำเร็จสูตรสำเร็จการลงทุน โดย หยง ธำรงชัย เอกอมรว

Update : 17 กุมภาพันธ์ 2560

View : 6,150

COMMENTARIES

The First COO’s Note ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์

Update : 04 พฤษภาคม 2559

View : 1,328

COMMENTARIES

พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่และแนวโน้มในอนาคต

Update : 15 มีนาคม 2559

View : 5,753

COMMENTARIES

Market timing หรือจะสู้ Asset allocation

Update : 14 มีนาคม 2559

View : 1,998

COMMENTARIES

ทางเลือกใหม่แห่งการลงทุน “ซื้อ” สัญชาติยุโรป

Update : 04 มีนาคม 2559

View : 2,186

COMMENTARIES

น้ำมันขา “งง” กับ Commodity Domino ในเศรษฐกิจไทย

Update : 29 กุมภาพันธ์ 2559

View : 1,613

COMMENTARIES

โลกกลับตาลปัตร: น้ำมันลงทำเศรษฐกิจแย่!?!

Update : 19 มกราคม 2559

View : 12,600

COMMENTARIES

ดอกเบี้ยสหรัฐฯ ตัดสินชะตาเงินบาทไทย

Update : 18 กันยายน 2558

View : 7,754

COMMENTARIES

เงิน 100 ล้านบาท ผมแบ่งเงินลงทุนอย่างไรในเศรษฐกิจแบบนี้

Update : 21 พฤษภาคม 2558

View : 15,165Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย