commentaries / INVESTMENT OUTLOOK

การลงทุนในช่วงเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นตลาดหุ้นยังคงน่าสนใจหรือไม่ ? ปัจจุบันสหรัฐฯ เข้าสู่ในวัฏจักรการปรับขึ้นดอกเบี้ย ตั้งแต่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2009 ธนาคารกลางทั่วโลกดำเนินนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายโดยการลดอัตราดอกเบี้ยและเข้าซื้อสินทรัพย์ (QE) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ตลาดทุน หลังจากนั้นเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวได้ดี เงินเฟ้อค่อยๆ เร่งตัวขึ้นเข้า

Update : 20 มิถุนายน 2561

View : 263

COMMENTARIES

ความผันผวนที่มากขึ้นจากการดำเนินนโยบายการเงินที่แตกต่าง

Update : 18 มิถุนายน 2561

View : 2,592

COMMENTARIES

Inverted Yield Curve สัญญาณเตือนสำคัญที่ต้องจับตามองในช่วงคร

Update : 18 พฤษภาคม 2561

View : 5,431

COMMENTARIES

ประเมินความกังวลประเด็นกีดกันทางการค้ากดดันตลาดหุ้นระยะสั้น

Update : 18 มิถุนายน 2561

View : 1,299

COMMENTARIES

จัดพอร์ตลงทุนท่ามกลางความเสี่ยง

Update : 19 เมษายน 2561

View : 1,235

COMMENTARIES

หุ้นยุโรป..ถ้าเลือกให้ดี ยังไปได้อีกไกล

Update : 21 มีนาคม 2561

View : 632

COMMENTARIES

เตรียมรับมือกับความผันผวนของตลาดหุ้นตลอดทั้งปีนี้

Update : 16 มีนาคม 2561

View : 673

COMMENTARIES

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับลดลงทั่วโลกเป็นโอกาสหรือความเสี่ยง

Update : 18 มิถุนายน 2561

View : 1,551

COMMENTARIES

สร้างรายได้จากค่าเช่าผ่านกองทุนอสังหาริมทรัพย์

Update : 25 มกราคม 2561

View : 1,173

COMMENTARIES

สถิติมีไว้ให้ถูกทำลาย

Update : 16 มกราคม 2561

View : 1,158Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ภารไดย ธีระธาดา
Mentor Coach focused on Personal Executive Development
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader