commentaries / INVESTMENT OUTLOOK

สร้างรายได้จากค่าเช่าผ่านกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ในภาวะดอกเบี้ยต่ำและราคาหุ้นปรับขึ้นสูงทั่วโลก นักลงทุนทั้งที่เป็นสถาบันและรายย่อยเริ่มให้ความสนใจกับการลงทุนใน “สินทรัพย์ทางเลือก” หรือ Alternative Assets กันมากขึ้น ในกลุ่มสินทรัพย์ทางเลือกด้วยกัน “อสังหาริมทรัพย์” น่าจะเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยสาม

Update : 25 มกราคม 2561

View : 634vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 4,620

COMMENTARIES

สถิติมีไว้ให้ถูกทำลาย

Update : 16 มกราคม 2561

View : 751

COMMENTARIES

4 ปัจจัยเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มเปลี่ยนไปในปี 2018

Update : 15 พฤศจิกายน 2560

View : 1,585

COMMENTARIES

ตลาดหุ้นจีนดึงดูดใจลุ้น A-Share ดีดตัว

Update : 19 ตุลาคม 2560

View : 1,082

COMMENTARIES

หุ้นไทยทะลุ 1,700 จุดแล้ว แพงไปหรือไม่

Update : 18 ตุลาคม 2560

View : 2,878

COMMENTARIES

Relatively Cheap or Absolutely Expensive?

Update : 16 กันยายน 2560

View : 1,879

COMMENTARIES

สรุปภาพรวมการลงทุนในครึ่งปีแรกและปัจจัยที่ต้องติดตามในครึ่งป

Update : 14 กรกฎาคม 2560

View : 1,062

COMMENTARIES

โอกาสการลงทุนตลาดหุ้นในประเทศกำลังพัฒนา

Update : 13 กรกฎาคม 2560

View : 1,303

COMMENTARIES

ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและผลกระทบต่อราคาน้ำมัน

Update : 15 มิถุนายน 2560

View : 1,279

COMMENTARIES

การลงทุนเดือนพฤษภาคมที่ต้องจับตา "Sell in May" และ "A Hundr

Update : 12 พฤษภาคม 2560

View : 1,438Editorial & Contributor
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง