commentaries / THOUGHT LEADERS

สุดยอดหนังสือกีฬาที่นักบริหารไม่ควรพลาด หนังสือบริหารธุรกิจส่วนใหญ่มักพาให้เราเบื่อ ส่วนมากจะเต็มไปด้วยการเขียนพร่ำพรรณนายืดยาว และขาดหนึ่งสิ่งที่ Hemingway ระบุว่าเป็นเหมือนหัวใจสำคัญคือ “สิ่งที่คุณต้องทำคือเพียงเขียนอธิบายตามความจริง เล่าเรียงเรื่องราวในสิ่งที่คุณรู้และพบเจอมา” โดยทั่วไปแล้วหนังสือกีฬาทำได้ดีกว่า ผมพบว่าห

Update : 14 เมษายน 2560

View : 700


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 9,945

COMMENTARIES

ถึงเวลายกเครื่องรัฐวิสาหกิจ

Update : 05 เมษายน 2560

View : 479

COMMENTARIES

“การท่องเที่ยวไทยในปี 2017 จะยังคงสดใส?”

Update : 27 มีนาคม 2560

View : 427

COMMENTARIES

เมืองคืออนาคต

Update : 27 มีนาคม 2560

View : 524

COMMENTARIES

ความขัดแย้งในภูมิภาคอาเซียนกับความสำเร็จของ AEC

Update : 16 กุมภาพันธ์ 2560

View : 488

COMMENTARIES

ดาวดิจิทัลมรณะ

Update : 06 กุมภาพันธ์ 2560

View : 680

COMMENTARIES

วัฒนธรรมและความสำเร็จ

Update : 04 มกราคม 2560

View : 640

COMMENTARIES

กฎหมายต้านทุจริตยุคใหม่ สร้างธุรกิจไทยไร้สินบน

Update : 19 ธันวาคม 2559

View : 658

COMMENTARIES

เหตุใดการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ถึงอยู่จุดวิกฤต?

Update : 13 ธันวาคม 2559

View : 662

COMMENTARIES

ลงทุนในการศึกษา เพื่ออนาคตอันสดใส

Update : 09 ธันวาคม 2559

View : 552Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)