commentaries / THOUGHT LEADERS

IMF ซับน้ำตาอาร์เจนตินา อาร์เจนตินาประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอีกครั้งแต่ประเทศนี้ยังมีโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์โลกเศรษฐกิจ Mauricio Macri ประธานาธิบดีสายอนุรักษ์นิยมของอาร์เจนตินาต้องการทำาสัญญากับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เพื่อขอกู้ยืมเงินมูลค่า 3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ นับตั้งแต่ Macri คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งอย่างเหนือคว

Update : 11 ตุลาคม 2561

View : 495vdo

Forbes Thailand Forum 2018: The Next Tycoons

Update : 27 กรกฎาคม 2561

View : 1,634

COMMENTARIES

บทบาทประเทศไทยในลุ่มแม่น้ำโขง

Update : 22 กันยายน 2561

View : 847

COMMENTARIES

จะก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางต้องปฏิรูปการศึกษาเด็กเล็ก

Update : 22 สิงหาคม 2561

View : 794

COMMENTARIES

ความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศไทย ‘ปรับกรอบความคิด รับเศรษฐกิจย

Update : 27 กรกฎาคม 2561

View : 570

COMMENTARIES

ประธานเฟดคนใหม่กับความคิดเก่าๆ แย่ๆ

Update : 17 กรกฎาคม 2561

View : 656

COMMENTARIES

The Road Not Taken

Update : 04 กรกฎาคม 2561

View : 452

COMMENTARIES

กับดักเศรษฐกิจไทยภายใต้ทุนนิยมโลกาภิวัตน์

Update : 11 มิถุนายน 2561

View : 681

COMMENTARIES

ภาคธุรกิจไทยกับการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

Update : 29 พฤษภาคม 2561

View : 636

COMMENTARIES

อย่าทำเสียเรื่อง... ‘ค่าเงินอ่อนตัว’ และ ‘กีดกันการค้า’ สองป

Update : 23 พฤษภาคม 2561

View : 839

COMMENTARIES

สร้างเศรษฐกิจใหม่แบบ 'ไทยเท่'

Update : 01 พฤษภาคม 2561

View : 1,188Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group