commentaries / THOUGHT LEADERS

หนังม้วนเดิม การแต่งตั้งประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ คนใหม่น่าจะจุดชนวนให้เกิดการพิจารณาถึงแนวทางเป้าหมายและหลักการในการดำเนินมาตรการของสถาบันรัฐแห่งนี้อย่างละเอียด ซึ่งนับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทว่าสิ่งนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นด้วยหลักพื้นฐานเชิงจิตวิทยาที่ค่อนข้างซับซ้อน นโยบายการเงินนับเป็นหนึ่งในเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักจ

Update : 16 กุมภาพันธ์ 2561

View : 710vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 4,613

COMMENTARIES

ข้าราชการ 4.0 ต้นทางการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

Update : 15 มกราคม 2561

View : 463

COMMENTARIES

ทำไมนโยบายด้านการดูแลสุขภาพของรีพับลิกันถึงไม่โดนใจคนอเมริกั

Update : 03 มกราคม 2561

View : 460

COMMENTARIES

การจัดทำ Credit Rating ของประเทศไทย

Update : 16 พฤศจิกายน 2560

View : 662

COMMENTARIES

จับตาช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ: 'จีน' ประเทศมหาอำนาจแห่งศตวรรษที่

Update : 03 พฤศจิกายน 2560

View : 1,447

COMMENTARIES

ถึงเวลารุกฆาตเกาหลีเหนือ

Update : 06 ตุลาคม 2560

View : 1,095

COMMENTARIES

FinTech กับบทบาทของ ก.ล.ต.

Update : 19 กันยายน 2560

View : 1,047

COMMENTARIES

บริการสาธารณสุขจะมีคุณภาพดีขึ้นและราคาถูกลงได้อย่างไร?

Update : 12 กันยายน 2560

View : 711

COMMENTARIES

มาตรการติดปีก SMEs ไทยสู่สากล

Update : 11 สิงหาคม 2560

View : 774

COMMENTARIES

ก้าวต่อไปของ ASEAN?

Update : 07 สิงหาคม 2560

View : 995Editorial & Contributor
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง