commentaries / INSIGHTS

ระบบทุนนิยมกับความเหลื่อมล้ำ ตั้งแต่กรณี Brexit ที่อังกฤษปีที่แล้ว ความเสี่ยงทางการเมืองได้กลายเป็นประเด็นสำคัญของนักลงทุนที่กระแสความไม่พอใจสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในหลายประเทศอาจเป็นความเสี่ยงต่อความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายเสรีนิยมที่เป็นกระแสหลักของระบบทุนนิยม ความไม่พอใจนี้ส่วนใหญ่มาจากความรู้สึกของประชาชนที่รู้สึกว่า

Update : 16 ตุลาคม 2560

View : 328


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 15,388

COMMENTARIES

Blockchain เปลี่ยนโลกการเงิน

Update : 11 ตุลาคม 2560

View : 746

COMMENTARIES

“One Belt, One Road” กับ Invisible Digital Line

Update : 03 ตุลาคม 2560

View : 793

COMMENTARIES

ลดช่องว่าง บริหารความต่าง มัดใจผู้หญิงเก่ง

Update : 28 กันยายน 2560

View : 486

COMMENTARIES

SMEs รากฐานการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจยุค 4.0

Update : 21 สิงหาคม 2560

View : 477

COMMENTARIES

กฎหมายภาษีการรับมรดกตอบโจทย์ประเทศจริงหรือ?

Update : 07 สิงหาคม 2560

View : 565

COMMENTARIES

กลยุทธ์ธุรกิจรับเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

Update : 31 กรกฎาคม 2560

View : 413

COMMENTARIES

กุญแจสู่ความสำเร็จระดับเวิลด์คลาส สตาร์ทอัพต้องครบเครื่อง

Update : 24 กรกฎาคม 2560

View : 522

COMMENTARIES

Global Investment กระจายพอร์ตในอสังหาฯ ต่างประเทศ

Update : 19 กรกฎาคม 2560

View : 687

COMMENTARIES

โอกาสและความท้าทายบนเวทีการค้าโลก

Update : 02 กรกฎาคม 2560

View : 645Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย