commentaries

จะเล่นหุ้นต้องรู้รอบหุ้น คำถามคลาสสิคที่ทุกคนในวงการหุ้นเจอคือ "ซื้อหุ้นตัวไหนดี" เป็นเรื่องถามง่าย แต่ตอบยาก และไม่แปลกที่คนถูกถามจะกระอักกระอ่วมที่จะตอบเสมอ โดยเฉพาะถ้าไม่รู้จักกันมาก่อน บอกแล้วหุ้นขึ้นก็แล้วไป แต่แค่บอกแล้วหุ้นไม่ขึ้นทันทีมีสิทธิ์โดนด่าอยู่ไม่น้อย คีย์เวิร์ดในที่นี้คือ "ทันที" ซึ่งจากประสบการณ์ตรง ผมว่าผ

Update : 15 สิงหาคม 2560

View : 2,028

vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 13,353

COMMENTARIES

มาตรการติดปีก SMEs ไทยสู่สากล

Update : 11 สิงหาคม 2560

View : 120

COMMENTARIES

กฎหมายภาษีการรับมรดกตอบโจทย์ประเทศจริงหรือ?

Update : 07 สิงหาคม 2560

View : 313

COMMENTARIES

ก้าวต่อไปของ ASEAN?

Update : 07 สิงหาคม 2560

View : 286

COMMENTARIES

วิธีสร้างความมั่งคั่งในยุค Disrupt Era

Update : 31 กรกฎาคม 2560

View : 1,006

COMMENTARIES

กลยุทธ์ธุรกิจรับเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

Update : 31 กรกฎาคม 2560

View : 217

COMMENTARIES

กุญแจสู่ความสำเร็จระดับเวิลด์คลาส สตาร์ทอัพต้องครบเครื่อง

Update : 24 กรกฎาคม 2560

View : 316

COMMENTARIES

เปิดศักราชลงทุนกระจายพอร์ตอาวุธของผู้ชนะในเกมอสังหาฯ

Update : 24 กรกฎาคม 2560

View : 360

COMMENTARIES

Global Investment กระจายพอร์ตในอสังหาฯ ต่างประเทศ

Update : 19 กรกฎาคม 2560

View : 510

COMMENTARIES

สรุปภาพรวมการลงทุนในครึ่งปีแรกและปัจจัยที่ต้องติดตามในครึ่งป

Update : 14 กรกฎาคม 2560

View : 433Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย