commentaries

ตลาดหุ้นจีนดึงดูดใจลุ้น A-Share ดีดตัว จากการทบทวนคาดการณ์เศรษฐกิจโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ครั้งล่าสุด จีนเป็นประเทศที่ IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจทั้งสองปี (2560-2561) เมื่อเทียบกับประเทศอื่น แม้จะถูกปรับเพิ่มคาดการณ์เหมือนจีน แต่ก็ปรับขึ้นเพียงปีเดียว (2560) นั่นก็หมายความว่า IMF เชื่อมั่นว่าในระยะ 2 ปีนี

Update : 19 ตุลาคม 2560

View : 252


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 15,443

COMMENTARIES

หุ้นไทยทะลุ 1,700 จุดแล้ว แพงไปหรือไม่

Update : 18 ตุลาคม 2560

View : 1,770

COMMENTARIES

ระบบทุนนิยมกับความเหลื่อมล้ำ

Update : 19 ตุลาคม 2560

View : 489

COMMENTARIES

Blockchain เปลี่ยนโลกการเงิน

Update : 11 ตุลาคม 2560

View : 783

COMMENTARIES

ถึงเวลารุกฆาตเกาหลีเหนือ

Update : 06 ตุลาคม 2560

View : 750

COMMENTARIES

อนาคตของสิ่งที่เรียกว่าเงิน

Update : 04 ตุลาคม 2560

View : 3,740

COMMENTARIES

“One Belt, One Road” กับ Invisible Digital Line

Update : 03 ตุลาคม 2560

View : 803

COMMENTARIES

Million To Billion ได้ด้วยตลาดทุน

Update : 03 ตุลาคม 2560

View : 12,155

COMMENTARIES

ลดช่องว่าง บริหารความต่าง มัดใจผู้หญิงเก่ง

Update : 28 กันยายน 2560

View : 496

COMMENTARIES

การลงทุน เกมที่ไม่มีวันจบ

Update : 21 กันยายน 2560

View : 3,918Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย