commentaries

สหรัฐฯ และลิเบีย...ตัวแปรสำคัญต่อแนวโน้มราคาน้ำมันโลก ตั้งแต่กลุ่ม OPEC ตกลงลดปริมาณการผลิตน้ำมันลง 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน เมื่อสิ้นเดือน พ.ย. 2016 ราคาน้ำมันก็ “วิ่ง” ขึ้นมาราว 20% มายืนเหนือระดับ 50 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล รับข่าวดีจากการบรรลุข้อตกลงลดการผลิตน้ำมันดิบเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี แต่สิ่งที่ตลาดยังไม่ได้ให้น้ำหนักมากเท่าที่ควร ก็ค

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 399


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 8,131

COMMENTARIES

ทิศทางการบริหารความมั่งคั่งในปี 2017

Update : 20 กุมภาพันธ์ 2560

View : 377

COMMENTARIES

แกะโมเดลความสำเร็จสูตรสำเร็จการลงทุน โดย หยง ธำรงชัย เอกอมรว

Update : 17 กุมภาพันธ์ 2560

View : 6,150

COMMENTARIES

อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ

Update : 17 กุมภาพันธ์ 2560

View : 278

COMMENTARIES

ความขัดแย้งในภูมิภาคอาเซียนกับความสำเร็จของ AEC

Update : 16 กุมภาพันธ์ 2560

View : 274

COMMENTARIES

เปิดฉากปีแห่งความท้าทาย

Update : 14 กุมภาพันธ์ 2560

View : 320

COMMENTARIES

พญาอินทรีคนที่ 45 วิกฤตหรือโอกาสของไทย

Update : 09 กุมภาพันธ์ 2560

View : 673

COMMENTARIES

ดาวดิจิทัลมรณะ

Update : 06 กุมภาพันธ์ 2560

View : 483

COMMENTARIES

“ยางพารา” ฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

Update : 18 มกราคม 2560

View : 1,010

COMMENTARIES

รุก รับ ล้ม หรือต้านคลื่นดิจิทัลที่โหมกระหน่ำ

Update : 12 มกราคม 2560

View : 774Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย