commentaries / CONTRIBUTOR

ทางเลือกใหม่แห่งการลงทุน “ซื้อ” สัญชาติยุโรป

เรื่อง: กฤษฎา สวามิภักดิ์ CEO Forbes Thailand

ถ้าคุณมีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ในยุโรป หรือมองหาโอกาสการขยายธุรกิจไปยังประเทศในยูโรโซน ลองพิจารณาการลงทุนทางเลือกกับการถือสัญชาติยุโรป การลงทุนเพียงครั้งเดียว แต่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตลอดชีวิต

การลงทุนซื้อสัญชาติยุโรปหรือเป็นพลเมืองในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ แต่ในวันนี้ การเชื่อมโยงระหว่างประเทศที่ย่อโลกให้มีขนาดเล็กลง ประตูการลงทุนเปิดกว้างสู่ทางเลือกใหม่ การถือสัญชาติยุโรปกลายเป็นการลงทุนที่ได้รับการยอมรับในสิทธิประโยชน์และผลตอบแทนที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ โดยไซปรัสเป็นหนึ่งในประเทศที่เปิดให้นักลงทุนสามารถลงทุนเพื่อแลกกับสัญชาติยุโรป ในฐานะหนึ่งใน 28 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2547

จากการที่ได้เดินทางร่วมกับ ปณิธิ วสุรัตน์ ท่านกงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐไซปรัส ประจำประเทศไทย และเยี่ยมชมสาธารณรัฐไซปรัส ประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะอันงดงามที่ล้อมรอบด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  มีโอกาสสัมภาษณ์ H.E. Harris Georgiades รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ Mr. Phedonas Phedonos นายกเทศมนตรีของเมืองตากอากาศ Paphos เกี่ยวกับหลักการลงทุนซื้อสัญชาติในไซปรัส ซึ่งผ่านการทบทวนวาระสุดท้าย โดย Council of Ministers เมื่อเดือนมีนาคม 2557

สำหรับหลักการลงทุนในไซปรัสแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ การขอสิทธิ์พำนักอาศัยถาวรหรือวีซ่าถาวร (permanent residency) และ การลงทุนเพื่อขอสัญชาติเป็นพลเมือง (citizenship by investment) ซึ่งทั้งสองแนวทางจำเป็นต้องเริ่มจากการซื้อที่อยู่อาศัยถาวรในสาธารณรัฐไซปรัสในระดับราคาอย่างต่ำ 300,000 ยูโรสำหรับ PR และ 500,000 ยูโร สำหรับ citizenship แบบไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 5%

Permanent Residency (PR)
การขอสิทธิ์พำนักอาศัยถาวรหรือวีซ่าถาวรในไซปรัสกำหนดเงื่อนไขว่า ผู้ที่สนใจต้องซื้อหรือลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์สำหรับพักอาศัยของไซปรัสจำนวนเงินขั้นต่ำ 300,000 ยูโร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 5%) และต้องเปิดบัญชีเงินฝากจำนวนอย่างน้อย 30,000 ยูโรกับธนาคารแห่งใดก็ได้ในไซปรัส โดยห้ามถอนเงินฝากภายในระยะเวลา 3 ปี พร้อมแสดงหลักฐานรายได้ประจำขั้นต่ำ 30,000 ยูโรต่อปี และเพิ่มขึ้น 5,000 ยูโรต่อบุตร 1 คน ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าวครอบคลุมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่แต่งงานอายุไม่เกิน 25 ปี โดยเป็นบุตรที่อยู่ในการดูแลด้านการเงินและอยู่ระหว่างการศึกษา ทั้งนี้ อาจมีรายละเอียดอื่นๆ อีกเล็กน้อย แต่สรุปแล้วผู้ยื่นคำขอและคู่สมรสต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติอาชญากรรม และเน้นการขอวีซ่าถาวรเพื่อการลงทุนมากกว่ามุ่งหางานทำในไซปรัส โดยที่กระบวนการพิจารณาอนุญาตหลังจากสมัครใช้เวลาเพียง 2 เดือนเท่านั้น

ประโยชน์ที่ได้รับ
- ไซปรัสกำลังจะได้เป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศ Schengen เร็วๆ นี้ คาดว่าประมาณปี 2559 ในฐานะผู้ถือ PR ของไซปรัสจะสามารถเดินทางได้อย่างอิสระทั่วทั้งยุโรป ซึ่งช่วยปลดล็อกขั้นตอนหรือกระบวนการขอวีซ่าที่ยุ่งยากในแต่ละประเทศ
- ผู้ถือ PR ของไซปรัสได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษาได้ทุกประเทศในยุโรป เนื่องจากเป็นผู้พำนักอาศัยถาวรในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
 
Citizenship by Investment
การขอสัญชาติเป็นพลเมืองชาวไซปรัสนับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและระยะยาวจากสัญชาติที่อยู่ติดตัวตลอดไป โดยเฉพาะการที่ไซปรัสเป็นหนึ่งในสมาชิกของสหภาพยุโรปเต็มตัว ชาวไซปรัสจึงเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์เทียบเท่ากับชาวยุโรปประเทศอื่น

สำหรับเงื่อนไขการสมัครหรือการลงทุน ใช้หลักพิจารณาเดียวกันกับการขอ permanent residency ไม่ว่าจะเป็น การแสดงรายได้ การฝากเงินกับธนาคารในไซปรัสขั้นต่ำ 3 ปี และไม่มีประวัติอาชญากรรม โดยที่ทางเลือกการลงทุนมีหลากหลาย ทั้งกรณีนักลงทุนรายบุคคล (individual scheme) และกลุ่มนักลงทุนรวมกัน 5 ราย (collective scheme)
ในกรณีผู้สมัครเป็นนักลงทุนรายบุคคล สามารถลงทุนขั้นต่ำจำนวนเงิน 5 ล้านยูโร และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับพักอาศัย เพิ่มอีกจำนวน 500,000 ยูโรเป็นอย่างต่ำ (ไม่รวมภาษี 5%) ส่วนกรณีผู้สมัครรวมกลุ่มนักลงทุน 5 รายสามารถเลือกการลงทุนได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ การลงทุนอสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวจำนวนไม่ต่ำกว่า 2.5 ล้านยูโรต่อราย หรือการลงทุนในสินทรัพย์ของไซปรัส 2.5 ล้านยูโรบวกกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับพักอาศัยขั้นต่ำจำนวน 500,000 ยูโรต่อราย (ไม่รวมภาษี 5%)

จากทางเลือกวิธีการสมัครทั้งหมดนี้ ตามความเห็นของผม การลงทุนทางเลือก b หรือ c น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากที่สุด ซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่นิยมใช้การลงทุนทั้งสองทางเลือกในการขอสัญชาติใหม่เช่นกัน

ประโยชน์ที่ได้รับจาก Citizenship by Investment
- สิทธิ์ในการทำงาน พำนักอาศัย การลงทุน และซื้ออสังหาริมทรัพย์ใน 28 ประเทศสมาชิกกลุ่มสหภาพยุโรป
- สิทธิ์ในการเดินทาง 28 ประเทศสมาชิกกลุ่มสหภาพยุโรปโดยไม่ต้องขอวีซ่า
- สวัสดิการจากรัฐบาลในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
- สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเช่นเดียวกับชาวไซปรัสโดยกำเนิดH.E. Harris Georgiades (กลาง), ปณิธิ วสุรัตน์ (ขวา), กฤษฎา สวามิภักดิ์ (ซ้าย)

Forbes Fact ไซปรัส

ขนาดพื้นที่: 9,251 ตารางกิโลเมตร
ประชากร: ประมาณ 850,000 คน
ภาษา: อังกฤษ และกรีก
ศาสนา: กรีกออโธดอกซ์ (Greek Orthodox)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ (ณ ธันวาคม 2558): S&P B+. Moody’s B3. Fitch B-
Nominal GDP Per Capita: 25,700 ยูโร หรือประมาณ 26,109 เหรียญสหรัฐฯ
GDP Per Capita (PPP): 28,270 ยูโร หรือประมาณ 30,882 เหรียญสหรัฐฯ
ค่าเงิน: ยูโร (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551)
ภาษี: ภาษีเงินได้นิติบุคคล 12.5% พร้อมอนุสัญญาภาษีซ้อน (double taxation) กับประเทศไทยตั้งแต่ปี 2544
การเดินทาง: สายการบิน Emirates ไปยังสนามบิน Larnaca International ผ่านดูไบ ใช้เวลาเดินทางรวมระยะเวลาต่อเครื่องประมาณ 15 ชั่วโมง

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นเพียงคำแนะนำหรือแนวทางการขอ permanent residency และการขอสัญชาติเป็นชาวไซปรัสในเบื้องต้น หากสนใจ สามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ทางการของกระทรวงมหาดไทย สาธารณรัฐไซปรัส www.moi.gov.cy หรือติดต่อขอข้อมูลจากสถานกงสุลไซปรัสประจำประเทศไทยได้ที่ bangkok.cyprus@gmail.com
คลิ๊กอ่าน "ทางเลือกใหม่แห่งการลงทุน “ซื้อ” สัญชาติยุโรป" ฉบับเต็มได้ที Forbes Thailand ฉบับ FEBRUARY 2016 ในรูปแบบ E-Magazine

นักเขียนรับเชิญ
Guest Writer

Update : 04 มีนาคม 2559

View : 6,130


Most Popular
1

Airbus A340-500 หายนะหลายหมื่นล้าน

Update : 27 มีนาคม 2558

view : 234,185

2

เพราะเป็น ‘เจนวาย’ จึงเจ็บปวด กลุ่มคนที่

Update : 11 พฤษภาคม 2560

view : 69,934

3

ราคาทองคำไตรมาส 4 โอกาสลงมากกว่าขึ้น

Update : 19 พฤศจิกายน 2557

view : 35,025


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ภารไดย ธีระธาดา
Mentor Coach focused on Personal Executive Development
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader