commentaries / STAFF BLOGS

คำนิยม ชีวประวัติ แจ็ค หม่า นักสู้ ผู้ยิ่งใหญ่

ใน พ.ศ. นี้ น้อยคนนักที่ไม่รู้จัก แจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้ง Alibaba กลุ่มธุรกิจอี คอมเมิร์ซ อันทรงพลังของจีน เขาคือมหาเศรษฐีอันดับ 1 ของจีนด้วยทรัพย์สินมูลค่า 1.95 หมื่นล้านเหรียญ จากการประเมินของ Forbes เมื่อ ตุลาคม 2014 นอกจากนี้ เขาคือบุคคลที่ทรงอิทธิพลอันดับ 30 จาก 72 คนทั่วโลกจากการลงมติของบรรณาธิการทั้งหมดของ Forbes  เมื่อ พฤศจิกายน 2014
 
อดีต ครูภาษาอังกฤษชาวจีนผู้เติบโตจากพ่อแม่ที่เป็นนักดนตรีพื้นเมือง ได้สร้างความสั่นสะเทือน ตกตะลึงให้แก่แวดวงการเงินของโลก เมื่อกันยายน ปีที่แล้ว ด้วยการระดมทุนถึง 2.5 หมื่นล้านเหรียญ หรือ 8.25 แสนล้านบาท จากการขายหุ้น IPO แล้วนำหุ้นบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์ก  IPO ครั้งนี้นอกจากทำให้หม่า กลายเป็นบุคคลที่รวยที่สุดในประเทศจีนแล้ว ยังสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นดั้งเดิม 2 ราย ใน Alibaba คือ Softbank และ Yahoo ด้วย
 
องค์ ประกอบที่ทำให้ชายวัย 50 ปีผู้นี้ประสบความสำเร็จ เป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลของจีนและของโลก ก็คือ ความมีวิสัยทัศน์ ใจกล้า ไม่ท้อต่อความล้มเหลว ทำตามฝัน ลองผิด ลองถูก เป็นนักสู้ รู้จักคว้าโอกาสที่เข้ามา ต่อยอดไปจนประสบความสำเร็จ

นพพร วงศ์อนันต์
contributor

Update : 05 เมษายน 2558

View : 22,400vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 10,051

Most Popular
1

Airbus A340-500 หายนะหลายหมื่นล้าน

Update : 27 มีนาคม 2558

view : 222,887

2

ไม่อยากถูกลากลงจากเครื่อง? เรียกร้องค่าช

Update : 12 เมษายน 2560

view : 23,660

3

คำนิยม ชีวประวัติ แจ็ค หม่า นักสู้ ผู้ยิ

Update : 05 เมษายน 2558

view : 22,400

top list

การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและความเสี่ยงต่อกล..

Update : 26 เมษายน 2560

view : 1,181

เศรษฐกิจไทยปีระกา 2017 ท่ามกลางความเสี่ยงของนโยบาย..

Update : 28 กุมภาพันธ์ 2560

view : 3,606

Investor searching for yield, Beware real sector

Update : 24 กุมภาพันธ์ 2560

view : 1,264


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)