commentaries / INSIGHTS

ศูนย์ STEWARDSHIP ASIA เผยแพร่ 7 คุณลักษณะสร้างธุรกิจครอบครัวที่ยั่งยืน

ศูนย์ Stewardship Asia (SAC) เผยผลสำรวจคุณลักษณะ 7 ข้อ ขององค์กรและธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จและมีความยั่งยืนที่มีสำนักงานใหญ่ในเอเชียแปซิฟิก (APAC)

รายงานฉบับนี้วิเคราะห์ค่านิยมพื้นฐานของ 200 องค์กร จาก C-Suite ที่ประสบความสำเร็จ และมีความยั่งยืนระยะยาว จากคำถามในแบบสำรวจถึงวิธีการที่องค์กรเหล่านี้วางแผนในการเปลี่ยนแปลงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมกับประชาสังคม จากคำตอบที่ได้สรุปเป็นคุณลักษณะ 7 ประการที่ผู้นำและองค์กร

หนึ่งในคุณลักษณะหลักของธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จคือ การมีเป้าหมาย ด้าน Claire Chiang ประธานกรรมการมูลนิธิ Banyan Tree Global กล่าวว่า “วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างศักยภาพของผู้คน ถือเป็นหลักการพื้นฐานของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม”

ธุรกิจครอบครัวเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกผ่าน ความตระหนักของชุมชน และนิยามความสำเร็จส่วนบุคคลผ่านการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับคนที่อยู่รอบตัว นอกจากนี้ ผู้นำที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมยังถูกมองว่ามี วิสัยทัศน์ระยะยาว ในขณะที่สร้างองค์กรให้ยั่งยืน และเมื่อเวลาผ่านไป การปกป้องผลประโยชน์ของผู้คนในอนาคต ถือเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญสำหรับบริษัท

ความเชื่อถือได้ และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัติที่ต้องการมากที่สุดในองค์กรธุรกิจครอบครัวของชาวเอเชีย Daniel Teo ประธานและกรรมการผู้จัดการกลุ่ม Hong How Group และผู้อำนวยการกลุ่ม Tong Eng กล่าวว่า "การสร้างความไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญในโลกธุรกิจของเรา ระหว่างช่วงเวลาที่พ่อผมยังอยู่ เราได้ซื้อขายฮาร์ดแวร์และแผ่นดีบุกกับลูกค้าในภูมิภาค เช่น อินโดนีเซีย ซาบาห์ ตาวาอู กรุงเทพ โดยอาศัยความไว้วางใจกันเป็นหลัก คำสั่งถูกดำเนินการทางโทรศัพท์ จากนั้นก็ทำการจัดส่งโดยไม่มีสัญญา ทั้งหมดเป็นการค้าขายแบบปากต่อปาก และกำหนดการจ่ายเงินก็เป็นการให้เกียรติกัน"

เพื่อให้สามารถแข่งขันต่อไปได้ ความสามารถในการปรับตัว เพื่อให้ทันสมัยกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นคุณลักษณะสำคัญ เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์และบริการ เทคโนโลยีและระบบดิจิทัลก็เป็นตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรในอีก 5 ปีข้างหน้า การทำเพื่อสังคม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญเนื่องจากผู้นำการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมให้คุณค่า ความรับผิดชอบต่อสังคม และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพวกเขาต้องปรับปรุงสภาพสังคม และเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีขึ้น ผู้นำธุรกิจใส่ใจพนักงาน และให้ความสำคัญกับสวัสดิการของพนักงานมากกว่าความสามารถในการทำกำไรของบริษัท เมื่อวัดความสำเร็จขององค์กร

ซึ่งพฤติกรรมการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 7 อย่างซึ่งทำให้องค์กรเหล่านั้นสามารถยั่งยืนต่อไปหลายชั่วอายุ ได้แก่ 1. วัตถุประสงค์ 2. ความตระหนักถึงชุมชน 3. วิสัยทัศน์ระยะยาว 4. ความเชื่อถือได้ 5. ความสามารถในการปรับตัว 6. ความรับผิดชอบต่อสังคม  และ 7. การดูแลพนักงาน


Admin System Web
Administrator

Update : 23 พฤษภาคม 2561

View : 546


Most Popular
1

Airbus A340-500 หายนะหลายหมื่นล้าน

Update : 27 มีนาคม 2558

view : 239,512

2

เพราะเป็น ‘เจนวาย’ จึงเจ็บปวด กลุ่มคนที่

Update : 11 พฤษภาคม 2560

view : 71,193

3

ราคาทองคำไตรมาส 4 โอกาสลงมากกว่าขึ้น

Update : 19 พฤศจิกายน 2557

view : 41,400


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group