commentaries / INSIGHTS

ตลาดหุ้นดึงดูดเพียงใดในยุค Aging Society

ในช่วงหลังเรามักจะได้ยินผู้รู้ในวงการตลาดทุน อย่าง Warren Buffett ให้คำแนะนำว่าควรจะเก็บเงินที่ออมไว้ใช้หลังเกษียณทั้งหมดลงทุนในตลาดหุ้น ซึ่งตรงนี้ค่อนข้างขัดกับแนวคิด 'อย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียว' บทความนี้ขอประเมินว่าเหตุไฉนช่วงหลังกูรูระดับเทพถึงแนะนำให้นำเงินเก็บทั้งหมดลงทุนในตลาดหุ้น 

เพียงไม่นานเมืองไทยเราที่ครั้งหนึ่งเคยคิดจะเป็นดาวรุ่งหรือเสือตัวที่ 5 ของเอเชียกำลังก้าวสู่การเป็นประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุเนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรใหม่ในประเทศไทยได้ถดถอยอย่างรวดเร็ว แน่นอนว่าการจะตอบโจทย์ข้างต้นว่าควรลงทุนเงินเก็บทั้งหมดในตลาดหุ้นสำหรับช่วงเกษียณดีหรือไม่ เสมือนกับเป็นการหาคำตอบว่าตลาดหุ้นจะมีผลตอบแทนดีหรือไม่ในช่วงที่เศรษฐกิจเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

คำถามคือ แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าตลาดหุ้นจะรุ่งหรือร่วงหากเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จริงๆ คำตอบที่น่าจะดีที่สุดคือการหามูลค่าของหุ้นในตลาดหุ้น ด้วยโมเดลประเมินมูลค่าหุ้นที่ถือว่าได้รับความนิยมมากที่สุดอย่าง Dividend Growth Model ที่กล่าวว่า มูลค่าหุ้นจะสามารถประเมินได้จากผลรวมของกระแสเงินปันผลในปัจจุบันและอนาคต หลังจากคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม นั่นคือมีตัวแปรอยู่ 2 ตัวสำหรับใช้วิเคราะห์ ได้แก่ หนึ่ง กระแสเงินปันผลในปัจจุบันและอนาคต และ สอง อัตราดอกเบี้ยที่ใช้คิดลด (Discount Rate) โดยตลาดหุ้นจะน่าสนใจหากกระแสเงินปันผลในปัจจุบันและอนาคตมีค่าสูง ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยที่ใช้คิดลดมีค่าต่ำ

เริ่มจากการพิจารณาเงินปันผลหรือผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบริษัท โดยจะพิจารณากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก่อนบ้านเรา อย่าง อเมริกา เยอรมนี อิตาลี อังกฤษ และฝรั่งเศส จากกราฟจะเห็นได้ว่า สำหรับทุกประเทศในกลุ่มพัฒนาแล้ว ยกเว้นฝรั่งเศส มูลค่าการออมของภาคเอกชนอยู่ในระดับที่สูงกว่ามูลค่าการลงทุน หรือที่เรียกว่าส่วนเกินของการออมเหนือกว่าการลงทุน (surplus) ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งญี่ปุ่น

แม้ว่าช่วง Great Recession (ปี 2012 ถึงปัจจุบัน) จะมีส่งผลต่อการเกิด surplus ดังกล่าว ทว่าหากพิจารณาในช่วงก่อนเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี 2008 อัตราการลงทุนของภาคเอกชนของประเทศต่างๆ ก็ลดต่ำลงกว่าที่คาดการณ์กันในแบบจำลองที่ทำไว้หลายปีก่อนหน้า โดยส่วนเกินของเงินออมที่เหนือการลงทุนนี้ เกิดจากกำไรของบริษัทภาคเอกชนที่เข้มแข็งและระดับการลงทุนที่อ่อนตัวลงกว่าปกติ 
 
ทั้งนี้ คาดกันว่าภาวะดังกล่าวจะกลายเป็นปรากฏการณ์เชิงโครงสร้างแบบถาวรสำหรับเศรษฐกิจโลกผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางโลกาภิวัตน์ ผ่านการกระจายการลงทุนไปในประเทศที่มีค่าแรงต่ำกว่า ช่องทางนวัตกรรมทางด้านข้อมูลสารสนเทศ ผ่านการใช้การขายทางช่องทางออนไลน์แทนการเปิดร้านค้าแบบมีหน้าร้าน และที่สำคัญ ช่องทางการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะไปลดอัตราการเติบโตที่เต็มศักยภาพทำให้ระดับการลงทุนลดลงหรือจะกล่าวโดยสรุปได้ว่า การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะส่งผลให้เกิดส่วนเกินของการออมเหนือกว่าการลงทุน ส่วนหนึ่งผ่านกำไรของบริษัทภาคเอกชนที่สูงขึ้น นั่นก็หมายถึงเงินปันผลที่จะสูงขึ้นด้วย
 

Ben Bernanke อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ
 
หากหันมาพิจารณาระดับของอัตราดอกเบี้ยคิดลดกันบ้าง โดย Ben Bernanke อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวว่า โลกเราในปัจจุบันมีระดับการออมที่ต้องการสูงมาก โดยขณะนี้เศรษฐกิจหลายประเทศมีระดับหนี้ต่อจีดีพีค่อนข้างสูง การเจริญเติบโตของประชากรเริ่มลดลง รวมถึงมีความเหลื่อมล้ำของรายได้ระหว่างคนในประเทศค่อนข้างมาก ส่งผลให้อุปสงค์ของผู้บริโภคลดลง ทว่าไปกระตุ้นการออมของคนในประเทศมากกว่า ในขณะที่ระดับความต้องการการลงทุนต่ำ 
 
ในทางกลับกันการชะลอตัวลงของผลิตภาพในการผลิตและของผลผลิตได้ไปทำให้การลงทุนชะลอตัวลง ส่งผลให้ไปกดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงให้ต่ำลง จึงเกิดสิ่งที่เรียกว่า global savings glut มาได้เกือบ 10 ปีมาแล้ว จนมีบางประเทศสะสมสำรองเงินตราระหว่างประเทศไว้เยอะจนเกินไป โดยปรากฏการณ์นี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่เศรษฐกิจของหลายประเทศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั่นเอง ทำให้ไปลดความต้องการของสินค้าและบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าทุนซึ่งเป็นสินค้าถาวร ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมต่อเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ต่ำลง นั่นคือ การที่เศรษฐกิจของหลายประเทศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ได้นำไปสู่ระดับของอัตราดอกเบี้ยคิดลดที่ลดลงนั่นเอง
 
โดยสรุป ภายใต้บรรยากาศที่เศรษฐกิจของหลายประเทศรวมถึงบ้านเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตลาดหุ้นมีแนวโน้มน่าสนใจมากขึ้นกว่าเศรษฐกิจในอดีต เนื่องจากมูลค่าของหุ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มสูงขึ้น ผ่านกระแสเงินปันผลในปัจจุบันและอนาคตที่น่าจะมีระดับสูงขึ้น ขณะที่อัตราดอกเบี้ยที่ใช้คิดซึ่งน่าจะอยู่ในระดับลดลง ตามโมเดลที่ใช้ประเมินมูลค่าหุ้นซึ่งได้รับความนิยมที่สุด ทำให้ผลตอบแทนการลงทุนสูงขึ้นผ่าน Capital gains
 
 
 
วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
กรรมการผู้จัดการ
บล.ทรีนีตี้

คลิกอ่านบทความทางธุรกิจอื่นๆ ได้ที่ Forbes Thailand ฉบับ กุมภาพันธ์ 2561 ในรูปแบบ e-Magazine


Admin System Web
Administrator

Update : 12 เมษายน 2561

View : 892
vdo

Forbes Thailand Forum 2018: The Next Tycoons

Update : 27 กรกฎาคม 2561

View : 442

Most Popular
1

Airbus A340-500 หายนะหลายหมื่นล้าน

Update : 27 มีนาคม 2558

view : 235,342

2

เพราะเป็น ‘เจนวาย’ จึงเจ็บปวด กลุ่มคนที่

Update : 11 พฤษภาคม 2560

view : 70,231

3

ราคาทองคำไตรมาส 4 โอกาสลงมากกว่าขึ้น

Update : 19 พฤศจิกายน 2557

view : 37,654


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group