commentaries / THOUGHT LEADERS

บริการสาธารณสุขจะมีคุณภาพดีขึ้นและราคาถูกลงได้อย่างไร?

หากจะเปลี่ยนความสิ้นหวังที่ต้องรับผิดชอบอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอย่างบริการสาธารณสุขให้กลายเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่มีนวัตกรรมขั้นสูง มีผลิตภาพสูง และให้ความสำคัญกับผู้ป่วยเป็นลำดับแรก โดยที่ค่ารักษาพยาบาล ยาและเครื่องมือแพทย์มีราคาถูกลงได้นั้น จำเป็นจะต้องดำเนินการสามอย่างดังต่อไปนี้

*การเปิดโอกาสให้ซื้อประกันสุขภาพได้จากทั่วประเทศ การเปิดโอกาสให้สามารถซื้อประกันจากบริษัทและจากรัฐใดก็ได้นั้น จะทำให้เกิดตลาดใหญ่ระดับชาติและมีการแข่งขันที่สูงขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้มีบริษัทประกันและแผนประกันให้เลือกมากขึ้นอีกด้วย

ปัจจุบันคุณไม่สามารถซื้อกรมธรรม์ที่เสนอขายนอกรัฐที่คุณอาศัยอยู่ได้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการเติบโตในตลาดแผนประกันแบบข้ามรัฐและเครือข่ายทางการแพทย์อีกด้วย

*อัตราภาษีที่เท่าเทียมกัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนายจ้างควรได้รับการลดหย่อนภาษีสำหรับการซื้อประกันสุขภาพ ทำไมเฉพาะภาคธุรกิจและผู้ประกอบการถึงเป็นฝ่ายที่ได้สิทธิลดหย่อนภาษีเมื่อซื้อประกันสุขภาพ แล้วทำไมบุคคลธรรมดาจึงไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นนั้นบ้าง เราต้องกำาจัดความไม่เป็นธรรมทางภาษีดังกล่าวให้หมดไป

ในกรณีที่นายจ้างเสนอแผนประกันที่ลูกจ้างไม่ชอบใจพวกเขาควรมีสิทธิที่จะปฏิเสธและเลือกแผนประกันที่ดีกว่าโดยจ่ายเบี้ยประกันด้วยเงินของตนซึ่งได้รับสิทธิยกเว้นภาษี

*มีอิสระที่จะซื้อแผนประกันที่ตนเองต้องการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกันมีความพยายามที่จะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับบริษัทประกันในการปรับเปลี่ยนความคุ้มครองของแผนประกันในกรณีที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล กฎหมายประกันสุขภาพ Obamacare ซึ่งมีความคุ้มครองครอบคลุมอย่างกว้างขวางนี้ทำให้เบี้ยประกันปรับเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล การยกเลิกข้อกำหนดบางอย่างจะช่วยลดภาระของผู้ซื้อประกันที่เป็นบุคคลธรรมดาลงได้ยิ่งไปกว่านั้นการเปิดตลาดเสรีจะทำให้เกิดกรมธรรม์รูปแบบใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น และทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ รัฐบาล Trump ควรบังคับใช้กฎหมายเพื่อทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสองอย่างดังต่อไปนี้:

*กำหนดให้ Medicare บังคับให้โรงพยาบาลและคลินิกทุกแห่งต้องติดประกาศแสดงราคาค่ารักษาพยาบาลและบริการทุกอย่างของสถานพยาบาล ตัวอย่างเช่น ในทางตอนเหนือของ New England การตรวจ nuclear stress test สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจมีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ 1,450-7,000 เหรียญสหรัฐฯ ปัจจุบันคนอเมริกันจำนวน 50 ล้านคนมีแผนประกันสุขภาพที่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้สูง ดังนั้นความโปร่งใสด้านราคาจึงเริ่มมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น

*กำหนดให้โรงพยาบาลต้องประกาศจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อหลังจากที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นประจำทุกเดือน จำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลทั่วประเทศสูงถึงเกือบ 100,000 ราย/ปี พนันได้เลยว่าการเสียชีวิตด้วยสาเหตุดังกล่าวหลายต่อหลายกรณีสามารถป้องกันได้โดยใช้มาตรการภายในสถานพยาบาลที่มีความระแวดระวัง

ออมกับ USA ดีที่สุด

Universal Savings Accounts (USAs) เป็นเครื่องมืออย่างดีในการส่งเสริมการออม ซึ่งมีข้อดีเช่นเดียวกับแผนการออมเพื่อการเกษียณอายุอย่าง Roth IRAs โดยที่ไม่มีข้อเสียเลยบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทุกคน สามารถเปิดบัญชี USA ได้และส่งเงินสมทบได้ไม่เกิน 5,500 เหรียญ/ปี ด้วยรายได้หลังหักภาษีแล้ว ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้ไม่ต้องเสียภาษี และสามารถนำาเงินในบัญชีไปลงทุนในหุ้นหรือพันธบัตร หรือปล่อยเงินจำนวนนั้นไว้ในกองทุนตลาดเงินก็ได้ ประโยชน์สูงสุดของบัญชีประเภทนี้ก็คือคุณสามารถเบิกถอนเงินเมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องเสียภาษี และยังไม่มีการคิดค่าปรับอีกด้วย USA ได้รับความนิยมมากจนกระทั่งสภาคองเกรสได้รับแรงกดดันจนน่าจะต้องปรับเพิ่มวงเงินฝากในเร็วๆ นี้

รายงานจาก Cato Institute ระบุว่า บัญชีดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างมากในแคนาดาและสหราชอาณาจักร เนื่องจากมีความยืดหยุ่นในแง่ของการเบิกถอนเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยยกตัวอย่างเช่น ในสหราชอาณาจักร 55% ของผู้ที่เปิดบัญชีประเภทนี้มีรายได้ต่อปีไม่ถึง 25,000 เหรียญ นอกจากนี้บัญชีประเภทนี้ยังกระตุ้นให้ผู้คนหันมาออมเงินกันมากขึ้น และยังเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย เนื่องจากเงินในบัญชีสามารถนำามาใช้จ่ายในยามฉุกเฉินเก็บไว้เป็นเงินดาวน์บ้าน หรือกันไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณอายุก็ได้


STEVE FORBES
Editor-in-Chief แห่ง Forbes


คลิกเพื่ออ่านบทความทางด้านธุรกิจและเรื่องราวที่น่าสนใจทั่วโลกได้ที่ Forbes Thailand ฉบับ สิงหาคม 2560 ในรูปแบบ e-Magazine 


Admin System Web
Administrator

Update : 12 กันยายน 2560

View : 1,378


Most Popular
1

Airbus A340-500 หายนะหลายหมื่นล้าน

Update : 27 มีนาคม 2558

view : 240,048

2

เพราะเป็น ‘เจนวาย’ จึงเจ็บปวด กลุ่มคนที่

Update : 11 พฤษภาคม 2560

view : 71,308

3

ราคาทองคำไตรมาส 4 โอกาสลงมากกว่าขึ้น

Update : 19 พฤศจิกายน 2557

view : 41,529


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group