commentaries / THOUGHT LEADERS

“การท่องเที่ยวไทยในปี 2017 จะยังคงสดใส?”

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งเน้นการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ หรือ “Quality Leisure Destination” เป้าหมายด้านเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวไทยในปี 2017 จึงเป็นเป้าหมายการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2.5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% จาก 2.4 ล้านล้านบาทในปีที่ผ่านมา ส่วนเป้าหมายทางด้านสังคมนั้น ในปีนี้จะเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสร้างสมดุลอย่างยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นที่น่ายินดีว่า ในปี 2016 (คาดการณ์จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม) มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเยือนไทยกว่า 30 ล้านคน เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2015 นับว่าเพิ่มขึ้นถึง 9.64% มีรายได้โดยรวมอยู่ที่ 2.1 ล้านล้านบาท

ในปีนี้ รายได้จากการท่องเที่ยวน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน เนื่องจากรัฐบาลได้มีมาตรการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติได้แก่ มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ที่ขอวีซ่าจากสถานทูตไทย ณ ประเทศต้นทาง และลดค่าธรรมเนียม “visa on arrival” จาก 2,000 บาท เหลือ 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2016 ไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2017

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ กระทรวงฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวในช่วงปี 2015 - 2017 โดยได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการตลาด ปรับภาพลักษณ์ยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพ เจาะตลาดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพใหม่ๆ เช่น ตลาดในกลุ่มประเทศ Commonwealth of Independent States (CIS) ซึ่งเป็นประเทศที่แยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตอาทิ คาซัคสถาน อุซเบกิซสถาน เป็นต้น รวมถึงกลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่เริ่มเปิดการท่องเที่ยวมากขึ้นอย่างประเทศอิหร่าน เป็นต้นซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อ มีแนวโน้มใช้จ่ายสูง

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการกระจายรายได้จากเมืองท่องเที่ยวหลักสู่เมืองรองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้นำเสนอแคมเปญ “12 เมืองต้องห้าม...พลาด” และได้ขยายพื้นที่จาก 12 เมืองเดิมไปสู่จังหวัดที่อยู่ติดกันอีก 12 จังหวัด เพื่อให้เกิดการกระจายการท่องเที่ยวออกไปจากเมืองเดิม ภายใต้แคมเปญ “12 เมืองต้องห้าม...พลาด พลัส” ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาสามารถดันรายได้ให้เพิ่มขึ้นถึง 9.29% ในขณะที่โครงการ “12 เมืองต้องห้าม...พลาด” ได้สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 8.2% ในส่วนของการพัฒนารายสาขานั้น ในปีนี้เราได้มีการส่งเสริมและแนะนำสินค้าในรูปแบบใหม่ๆ ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น อาทิ การท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศอาเซียน (Asean Connect) กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism) การท่องเที่ยวทางน้ำ (Maritime Tourism) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical and Wellness) การท่องเที่ยวกลุ่มสตรี (Ladies Journey) การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All)

นอกจากนี้ ในปี 2017 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกเช่น “World Travel & Tourism Council (WTTC) Global Summit” ครั้งที่ 17 ในเดือนเมษายน ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาร่วมประชุมเพื่อกำหนดทิศทางแห่งการท่องเที่ยวโลก และงาน “Wedding Congress” ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งประเทศไทยจะได้มีโอกาสโชว์ศักยภาพในการเป็นผู้จัดงานแต่งงานมืออาชีพสู่สายตาโลก อีกทั้งยังนำเสนอสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์พร้อมสิทธิประโยชน์พิเศษแก่กองถ่ายคุณภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของไทย

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมาโดยตลอด มีการเพิ่มจำนวนตำรวจท่องเที่ยวจาก 934 นายเป็น 1,700 นาย ภายในเดือนมกราคมที่เพิ่งผ่านมา อีกทั้งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มใน 3 เกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ เกาะพะงัน เกาะช้างเกาะเสม็ด และในจังหวัดท่องเที่ยวหลักอีก 7 จังหวัด และจะมีเรือเร็ว (speed boats) สำหรับตำรวจท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการออกตรวจตราและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตามบริเวณเกาะต่างๆ อีก 20 ลำ ทั้งนี้เพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทางกระทรวงฯ มั่นใจว่า ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยจะดำเนินไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ โดยผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน และเราจะเดินตามโร้ดแมพที่วางไว้ในอีก 20 ปีข้างหน้า ที่เน้นการให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวทุกตลาดเพื่อกระจายความเสี่ยง ไม่พึ่งพานักท่องเที่ยวจากตลาดใดเพียงตลาดหนึ่ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก ที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน


กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


คลิกอ่านบทความทางด้านธุรกิจ ได้ที่ Forbes Thailand Magazine ฉบับ กุมภาพันธ์ 2560


Admin System Web
Administrator

Update : 27 มีนาคม 2560

View : 3,664


Most Popular
1

Airbus A340-500 หายนะหลายหมื่นล้าน

Update : 27 มีนาคม 2558

view : 234,203

2

เพราะเป็น ‘เจนวาย’ จึงเจ็บปวด กลุ่มคนที่

Update : 11 พฤษภาคม 2560

view : 69,935

3

ราคาทองคำไตรมาส 4 โอกาสลงมากกว่าขึ้น

Update : 19 พฤศจิกายน 2557

view : 35,043


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ภารไดย ธีระธาดา
Mentor Coach focused on Personal Executive Development
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader