commentaries / INSIGHTS

ทิศทางการบริหารความมั่งคั่งในปี 2017

ธุรกิจบริหารความมั่งคั่งในประเทศไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งตรงกันข้ามกับภาพรวมความมั่งคั่งภายในประเทศที่อยู่ในภาวะทรงตัว จากรายงานของธนาคารโลกประจำปี 2554 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงค่อนข้างสูง โดยตลอดระยะเวลาช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยเติบโตก้าวหน้าอย่างมาก พร้อมขยับสถานะจากประเทศที่มีรายได้ต่ำก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

แนวโน้มความมั่งคั่งภาคครัวเรือนของไทยได้สะท้อนให้เห็นภาพรวมอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานความมั่งคั่งระดับโลกของสถาบันวิจัยเครดิตสวิส (Credit Suisse Research Institute Global Wealth) พบว่า หากเทียบตามค่าเงินบาท อัตราความมั่งคั่งภาคครัวเรือนของไทยโดยรวมเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 2.4 จากปี 2558 คิดเป็นมูลค่า 4 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ มากกว่า 14 ล้านล้านบาทในปีนี้ และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีอัตราเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ7.5 นับตั้งแต่ปี 2543 สอดคล้องกับแนวโน้มความมั่งคั่งทั่วโลก

นอกจากนั้น รายงานความมั่งคั่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Capgemini Asia Pacific Wealth Report 2016 ระบุว่าประเทศไทยมีกลุ่มคนที่มีความมั่งคั่งทางการเงินมากกว่า 1 ล้านเหรียญ (35 ล้านบาท) จำนวน 96,000 คน ซึ่งถือครองสินทรัพย์รอการลงทุนหรือสินทรัพย์สภาพคล่องรวมแล้วมีมูลค่า 4.84 แสนล้านเหรียญ (17 ล้านล้านบาท) นับว่าเป็นอัตราส่วนที่มากพอสมควร เมื่อเทียบกับประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่มีความสำคัญในภูมิภาคอย่างมาเลเซีย เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ซึ่งรายงานของเครดิต สวิส คาดการณ์ว่า กลุ่มคนที่มีความมั่งคั่งทางการเงินรายใหญ่พิเศษซึ่งมีสินทรัพย์ทางการเงินมากกว่า 50ล้านเหรียญ (1.8 พันล้านบาท) มีจำนวนมากกว่า 400 คน

เทรนด์บริหารความมั่งคั่งในไทย

ด้วยกฎเกณฑ์และนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารจัดการค่าเงินบาทเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่ออัตราการเติบโตของธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ผ่อนปรนการควบคุมอัตราการแลกเปลี่ยน เพื่อสร้างสมดุลในการหมุนเวียนเงินทุนภายในประเทศ ซึ่งช่วยให้คนไทยสามารถลงทุนในต่างประเทศ และมีทางเลือกที่จะกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน และหากกล่าวถึงกองทุนส่วนบุคคลสำหรับสถาบันการเงินในประเทศไทยเริ่มเปิดให้บริการ private banking ครั้งแรกเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ครอบคลุมการให้บริการกลุ่มลูกค้าและบริการที่หลากหลาย ตั้งแต่กลุ่มคนที่มีความมั่งคั่งระดับกลาง (mass affluent) จนถึงกลุ่มคนที่มีความมั่งคั่งทางการเงินรายใหญ่

ในภูมิภาคเอเชีย บรรดาธนาคารระดับโลกที่มีประสบการณ์ด้านบริการ private banking มายาวนานยังคงรักษาตำแหน่งผู้ให้บริการทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดไว้ได้ ด้วยมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินของลูกค้าของธนาคารระดับโลก 3 อันดับแรกมีจำนวนรวมกันมากกว่า 6 แสนล้านเหรียญหรือ 21 ล้านล้านบาท โดยเครดิต สวิส เป็นหนึ่งในสามของธนาคารชั้นนำระดับโลกที่นำประสบการณ์ความรู้และความเชี่ยวชาญ ด้าน private banking มายังประเทศไทยเป็นเวลากว่า 160 ปี โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักสองกลุ่ม คือกลุ่มลูกค้าผู้ลงทุนรายใหญ่ที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของเครดิต สวิส มากกว่า 2 ล้านเหรียญ (70 ล้านบาท) และกลุ่มลูกค้าผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของเครดิต สวิส มูลค่า 50 ล้านเหรียญ (1.8 พันล้านบาท) หรือมีความมั่งคั่งสุทธิอยู่ที่ 250 ล้านเหรียญ (9 พันล้านบาท)

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยของเครดิต สวิส คาดการณ์ว่า ความมั่งคั่งระดับโลกจะยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 1.4 ต่อปีในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำสำคัญในการขับเคลื่อน อย่างไรก็ตาม กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่จะแซงหน้ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วในเรื่องอัตราการเติบโตของความมั่งคั่ง และประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราความมั่งคั่งภาคครัวเรือนขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 6 ต่อปี และมีจำนวนกลุ่มคนที่มีความมั่งคั่งทางการเงินเพิ่มขึ้นในระดับเดียวกัน ด้วยจำนวนกลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่และกลุ่มลูกค้าผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษที่กำลังเพิ่มขึ้นในประเทศไทยทำให้ตลาดการเงินในประเทศและภูมิภาคมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ธุรกิจเติบโตและมีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการและองค์กรธุรกิจ

 


ทิพพา ปราณีประชาชน
หัวหน้าฝ่ายบริหาร ความมั่งคั่งประจำประเทศไทย
เครดิต สวิส


Admin System Web
Administrator

Update : 20 กุมภาพันธ์ 2560

View : 652vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 10,051

Most Popular
1

Airbus A340-500 หายนะหลายหมื่นล้าน

Update : 27 มีนาคม 2558

view : 222,887

2

ไม่อยากถูกลากลงจากเครื่อง? เรียกร้องค่าช

Update : 12 เมษายน 2560

view : 23,660

3

คำนิยม ชีวประวัติ แจ็ค หม่า นักสู้ ผู้ยิ

Update : 05 เมษายน 2558

view : 22,400

top list

การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและความเสี่ยงต่อกล..

Update : 26 เมษายน 2560

view : 1,181

เศรษฐกิจไทยปีระกา 2017 ท่ามกลางความเสี่ยงของนโยบาย..

Update : 28 กุมภาพันธ์ 2560

view : 3,606

Investor searching for yield, Beware real sector

Update : 24 กุมภาพันธ์ 2560

view : 1,264


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)