commentaries / INSIGHTS

มิติใหม่ไปรษณีย์ไทยในยุคดิจิทัล

ตามยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ 4.0” ของรัฐบาล และ “แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไม่เพียงทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี แต่ยังส่งผลให้ไปรษณีย์ไทยเดินทางมาถึงการปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งผู้เชื่อมโยงที่ดีที่สุดของคนไทย

จากเมื่อก่อนที่ไปรษณีย์ไทยเน้นเพียงงานส่งจดหมาย ขายแสตมป์ ทุกวันนี้การเติบโตของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ทำให้ไปรษณีย์ไทยต้องปรับตัวเพื่อรองรับปริมาณการส่งพัสดุหรือกล่องที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายที่กระตุ้นให้ไปรษณีย์ไทยมีการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมด้านการบริการ ด้านการตลาด ด้านการเงินการลงทุน ด้านบุคลากร และด้านการบริหารจัดการ

เมื่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ไปรษณีย์ไทยหน่วยงานที่ให้บริการด้านขนส่งและโลจิสติกส์ของคนไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรภายใต้ยุทธศาสตร์ “ไปรษณีย์ไทย...เครือข่ายเพื่อชีวิตดิจิทัล” ผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาประยุกต์เข้ากับระบบให้บริการไปรษณีย์ให้มีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

นอกเหนือจากผู้ใช้บริการจะเป็นโจทย์สำคัญที่เป็นแรงกระตุ้นให้ไปรษณีย์ไทยต้องปรับตัวอยู่เสมอ อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไปรษณีย์ไทยต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา คือ บริษัทเอกชนในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ไปรษณีย์ไทยจึงต้องคิดค้นและพัฒนาบริการใหม่เพื่อรองรับและตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ดีที่สุดของคนไทย ด้วยการเปิดให้บริการเพิ่มแก่ผู้ใช้บริการใน 3 กลุ่มบริการหลักในปี 2559 ดังนี้

เพิ่มช่องทางรับฝาก ในที่ทำการไปรษณีย์ต่างๆ จะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแบบครบวงจร ผ่านระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ (New CA POS) ที่ทันสมัยมากขึ้นโดยจะทยอยปรับเปลี่ยนระบบใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ระดับจังหวัด จนครบทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมจัดทำเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นพร้อมโพสต์ (Prompt Post) ระบบช่วยจัดการการฝากส่งล่วงหน้า พร้อมสั่งซื้อกล่องพร้อมส่งกล่องพัสดุเหมาจ่าย ไม่ต้องชั่งน้ำหนัก ไม่ต้องรอนาน ฝากส่งได้ทันที

เพิ่มศักยภาพการส่งต่อ พัฒนาระบบปฏิบัติการให้รองรับกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยแก่สิ่งของที่ฝากส่ง รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการรับ-ส่ง โดยติดตั้งระบบ RFID เพื่อสามารถติดตามรถขนส่งไปรษณีย์ได้อัตโนมัติ

เพิ่มความสะดวกทุกช่องทางการนำจ่าย เพื่อมุ่งตอบโจทย์ชีวิตคนรุ่นใหม่ยุคดิจิทัลที่เร่งรีบ หรือไม่สะดวกรับสิ่งของที่บ้านสามารถเลือกรับสิ่งของได้ในจุดที่สะดวกผ่าน ไอบ็อกซ์ (iBox) ตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะรับพัสดุสะดวกง่าย เพียงลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย เซมเดย์โพสต์ (Same Day Post) บริการรับ-ส่งสิ่งของ/สินค้าด่วนที่มีถึงกันในพื้นที่กรุงเทพฯ ภายในวันเดียวจุดนำจ่าย (Drop Station) ที่อยู่ใกล้บ้านที่ไปรษณีย์ไทยได้ตกลงเอาไว้ ตลอดจนแอพพลิเคชั่นแมสเซนเจอร์โพสต์ (Messenger Post) ระบบเรียกพนักงานรับส่งสิ่งของเร่งด่วน

นอกจากบริการต่างๆ ข้างต้น ไปรษณีย์ไทยยังได้จัดทำ THP Card บัตรเงินสดที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้ในการชำระสินค้า และบริการไปรษณีย์ได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง รวมไปถึงการติดตั้งเครื่องเอพีเอ็ม (Automatic Post Machine) ให้บริการรับฝากอัตโนมัติสำหรับพัสดุที่มีน้ำหนักไม่เกิน 500 กรัม นำร่อง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

ภายใต้โจทย์ของไปรษณีย์ไทยที่มุ่งเน้นการทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนความเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติ ด้วยนวัตกรรมและเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐในระบบดิจิทัล พร้อมกับต้องยึดหลักในการดำเนินงานที่ต้องเติบโตคู่ชุมชนสังคม และประเทศชาติ รวมถึงเป้าหมายการเป็นผู้นำในธุรกิจไปรษณีย์และโลจิสติกส์แบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน ไปรษณีย์ไทยได้เน้นการสร้างความเป็นเลิศตามนโยบาย POST Excellence ยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการและมุ่งสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการจากการดำเนินงานในสี่มิติ ประกอบด้วย

P-Product and Service มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ O-Operation ปรับปรุงและยกระดับระบบการปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน S-Sustainability เดินหน้าพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน T-Teamwork มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมผ่านการพัฒนาบุคลากรของไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศให้มีคุณภาพ

โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต


สมร เทิดธรรมพิบูล
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 


คลิ๊กอ่านฉบับเต็ม "มิติใหม่ไปรษณีย์ไทยในยุคดิจิทัล" ได้ที่ Forbes Thailand ฉบับ NOVEMBER 2016 ในรูปแบบ e-Magazine


Admin System Web
Administrator

Update : 19 ธันวาคม 2559

View : 3,944


Most Popular
1

Airbus A340-500 หายนะหลายหมื่นล้าน

Update : 27 มีนาคม 2558

view : 234,160

2

เพราะเป็น ‘เจนวาย’ จึงเจ็บปวด กลุ่มคนที่

Update : 11 พฤษภาคม 2560

view : 69,922

3

ราคาทองคำไตรมาส 4 โอกาสลงมากกว่าขึ้น

Update : 19 พฤศจิกายน 2557

view : 34,983


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ภารไดย ธีระธาดา
Mentor Coach focused on Personal Executive Development
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader