ASIAN BIZ

ทริพเพิล ไอ ปรับทิศ ขับเคลื่อนโลจิสติกส์ครบวงจร

โลจิสติกส์สัญชาติไทยจัดกระบวนทัพ 24 บริษัท ชูเครือข่ายการขนส่งสินค้าครอบคลุมทางอากาศและทางทะเลทั่วโลกพร้อมสร้างชื่อทริพเพิล ไอ เดินหน้าขึ้นแท่นผู้นำในอาเซียน

เมื่อความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมได้แปรเปลี่ยนเป็นเข็มทิศนำนาวาธุรกิจข้ามน่านน้ำในระดับภูมิภาคพร้อมขยายพรมแดนเชื่อมขอบฟ้าสู่ผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งทางอากาศและทางทะเลที่มีเครือข่ายทั่วโลก และให้บริการครอบคลุมทั้งการนำเข้าและส่งออกอย่างครบวงจร

ทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัททริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ในวัย 50 ปี เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำงานด้านโลจิสติกส์กับบริษัทขนส่งทางเรือเพียง 3 ปี ชักชวนเพื่อนร่วมก่อตั้งบริษัทประกอบธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถทำกำไรได้ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจในปี 2534

“ในช่วง 3 ปีมีคนชวนไปทำงานสายเรือขนาดใหญ่และมีชื่อเสียง แต่ผมต้องการเรียนรู้การทำงานที่เริ่มต้นจากศูนย์และค่อยๆ สร้างขึ้นมามากกว่า ซึ่งตำแหน่ง Sales Manager ทำให้ผมได้ใช้ทักษะการขาย การสร้างสายสัมพันธ์ ความเข้าใจด้านระบบปฏิบัติการและการบริการ โดยลูกค้าเลือกเราเพราะความเชื่อถือ เราตามติดปัญหาและไม่ทอดทิ้งลูกค้า”

หลังจากธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไต่ระดับความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ทิพย์และหุ้นส่วนจึงขยายธุรกิจสู่การเป็นตัวแทนขายระวางสินค้าสายการเดินเรือภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ลีโอ มาริไทม์ เอเยนซีส์ จำกัด ในปี 2539 และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทริพเพิล ไอ มาริไทม์ เอเยนซีส์ จำกัด เพื่อดำเนินการเป็นตัวแทนขายระวางสินค้าสายการเดินเรือ PDZ ของบริษัท Perkapalan Dai Zhun Sdn Bhd (บริษัทย่อยของ PDZ Holdings Bhd ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย)

นอกจากนั้น บริษัทยังต่อยอดการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลแบบไม่เต็มตู้ (LCL - Less than Container Load) ร่วมกับบริษัท ECU HOLD NV จำกัด ซึ่งมีเครือข่ายตัวแทนและสำนักงานในกว่า 180 ประเทศทั่วโลก และจัดตั้งบริษัทให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรสำหรับสินค้าเคมีและสินค้าอันตรายในปี 2547 ภายใต้บริษัท เคมโปร โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด

ท่ามกลางความสำเร็จของบริษัทที่แผ่ขยายอาณาจักรธุรกิจอย่างครอบคลุมบนผืนน้ำ ทิพย์สนใจโอกาสการเชื่อมพรมแดนของแผ่นฟ้า ด้วยวิสัยทัศน์ที่เล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศทำให้บริษัท ลีโอ แอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด (เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ทริพเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด) ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี 2550 เพื่อให้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ และก่อตั้งบริษัท จีเอสเอ เอเชีย คาร์โก จำกัด (เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ทริพเพิล ไอ เอเชีย คาร์โก จำกัด) ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน (Cargo GSA – General Sales Agent) ในปี 2551

รีแบรนด์สู่ทริพเพิล ไอ

แม้บริษัทจะสามารถสร้างการเติบโตและขยายอาณาจักรทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องแต่ทิพย์เล็งเห็นความสำคัญและจำเป็นในการปรับโครงสร้างและรีแบรนด์ภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีความชัดเจน เพื่อความพร้อมให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งทางทะเล ทางอากาศ และทางบก รวมถึงบริการที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจรในปี 2551 ก่อน นำ บริษัททริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ 1 กันยายน 2560

“เราให้คนในบริษัทระดมสมองร่วมกันคิดเกี่ยวกับปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจโลจิสติกส์ซึ่งประกอบด้วย Integration, Innovation และ Intimacy รวมเป็น Triple i โดยวาง vision mission และ core value ใหม่ทั้งหมด โดยสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงที่มาที่ไปและความหมายของแต่ละคำ”


 

หลังจากรีแบรนด์ชื่อทริพเพิล ไอ บริษัทได้ขยายการบริการด้านโลจิสติกส์ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนบริหารวัตถุดิบและสินค้าบริการจัดเก็บสินค้า บริหารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การกระจายสินค้าและการขนส่ง การบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าและพิธีการศุลกากร โดยให้บริการทั้งกลุ่มสินค้าทั่วไป ไปรษณียภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ สินค้าอันตราย ตลอดจนสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ให้แก่ลูกค้าผู้ส่งออก (exporter) ผู้นำเข้า (importer) รวมถึงลูกค้ากลุ่มผู้ให้บริการรับขนส่งสินค้า (freight forwarder และ cargo agents)

โดยแบ่งโครงสร้างธุรกิจ 4 กลุ่ม ซึ่งมีบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วมทุน รวม 24 บริษัท โดยกลุ่มหลักได้แก่ ธุรกิจส่งสินค้าทางอากาศ การจัดส่งสินค้าทางทะเลและทางบก การบริหารจัดการโลจิสติกส์ เคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย 

ทั้งนี้ ผลประกอบการของบริษัทมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยรายได้รวมเติบโตเฉลี่ยปีละ 35% คิดเป็น 2.08 พันล้านบาทในปี 2559 จากรายได้รวม 1.54 พันล้านบาทในปี 2558 ส่วนกำไรสุทธิเติบโตในอัตรา 245% เป็น 94.5 ล้านบาท ในปี 2559 โดยรายได้รวมครึ่งปีแรกอยู่ที่ 1.09 พันล้านบาทหรือเติบโตขึ้น 10% จากรายได้รวม 985 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อนและกำไรสุทธิ 82 ล้านบาทในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ หรือเติบโตขึ้น 64% เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ 50 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน

“พอร์ตรายได้สูงสุดของเรามาจากขนส่งทางอากาศ รองลงมาเป็นโลจิสติกส์สินค้าอันตราย ส่วนที่เหลือใกล้เคียงกันระหว่างขนส่งทางเรือและบริหารจัดการโลจิสติกส์ซึ่งในอนาคตเราเชื่อมั่นว่า ทั้ง 4 บียูจะสามารถเติบโตได้เป็นอย่างดี โดยพยายามปรับฐานไม่ให้สัดส่วนรายได้ขนส่งทางเรือและบริหารจัดการโลจิสติกส์มีช่องว่างมากเกินไป”สำหรับหลักสำคัญในการบริหารบุคลากรอยู่ที่การเปิดโอกาสให้ทีมงานได้แสดงความคิดเห็น และเติบโตในการทำงาน โดยมุ่งการต่อยอดทางความคิดและการสร้างองค์ความรู้ ทั้งเรียนรู้จากการทำงานและการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความชำนาญและความเชี่ยวชาญในงานมากยิ่งขึ้น

ทิพย์ปิดท้ายถึงเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่วางไว้ 3 ปี ด้วยการเติบโตเฉลี่ย 15-20% ต่อปี พร้อมเดินหน้าตามวิสัยทัศน์การเป็นบริษัทชั้นนำของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค โดยสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง

“ในภาพรวมเราต้องการเป็นบริษัทชั้นนำแต่สิ่งที่เรามุ่งมั่น คือ การดูแลผู้เกี่ยวข้องทุกคน รวมถึงบุคลากรของเราให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเราพยายามดูแลคุณภาพชีวิตควบคู่กับการปรับปรุงคุณภาพการทำงานให้ดีขึ้น”

ภาพ: กิตติเดช เจริญพร


คลิกเพื่ออ่าน "ทริพเพิล ไอ ปรับทิศ ขับเคลื่อนโลจิสติกส์ครบวงจร" ฉบับเต็ม จาก Forbes Thailand เดือนพฤศจิกายน 2560 ในรูปแบบ e-Magazine


Admin System Web
Administrator

Update : 04 มกราคม 2561

View : 3,921vdo

Forbes Thailand Forum 2018: The Next Tycoons

Update : 27 กรกฎาคม 2561

View : 3,268


Most Popular
1

ตระกูลมหาเศรษฐีร่ำรวยที่สุดของเอเชีย: ลำ

Update : 03 กุมภาพันธ์ 2559

view : 55,351

2

สุวัฒน์ เชาว์ปรีชา แจ้งเกิดฤทธาโชว์ผลงาน

Update : 26 พฤษภาคม 2560

view : 31,625

3

William Heinecke 1 ใน 5 มหาเศรษฐีระดับโล

Update : 15 ธันวาคม 2558

view : 27,897


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group