ASIAN BIZ

PFP พร้อมบุกตลาดฮาลาล จัดทัพรับดีมานด์เพื่อสุขภาพ

บริษัทสัญชาติไทยแจ้งเกิดในตลาดอาหารโลกพร้อมนำชื่อเสียงการเป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลแปรรูปแช่แข็งเป็นอาวุธกระตุ้นยอดขายในกลยุทธ์ป่าล้อมเมืองมัดใจผู้บริโภคไทย ควบคู่การคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องรองรับตลาดฮาลาลเล็งโอกาสรุกขยายตลาดจีน และกลุ่มประเทศ CLMV

เรื่อง: พรพรรณ ปัญญาภิรมย์ ภาพ: เอกพงศ์ ตันติผลประเสริฐ

ทวี ปิยะพัฒนา บอกลา 12 ปีแห่งวิถีมนุษย์เงินเดือนในธุรกิจน้ำมันปิโตรเลียมด้วยความเชื่อมั่น เริ่มต้นและต่อยอดธุรกิจอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มต้นธุรกิจปลาป่นในจังหวัดสมุทรสาคร ก่อนขยับขยายโรงงานขนาดเล็กไปยังถิ่นฐานใหม่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยของเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภายใต้ชื่อ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผลิตเนื้อปลาบดแช่แข็งหรือซูริมิ (surimi) เพื่อการส่งออกในปี 2527

“ผมสนใจมหาชัยและสงขลา แต่มหาชัยมีคนทำแล้ว ผมจึงมองที่สงขลา นอกจากวัตถุดิบราคาถูกกว่า การส่งออกยังมีความสะดวกทั้งไปท่าเรือปีนัง ใช้เวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง หรือเดินทางมายังกรุงเทพฯ ใช้เวลา 12 ชั่วโมง และต้นทุนการเดินทางยังถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการส่งออกจากกรุงเทพฯ” ทวี ปิยะพัฒนา ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท พีเอฟพี ถ่ายทอดถึงเรื่องราวและความท้าทายกว่าจะกลายเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งจากปลาทะเลครบวงจร รวมถึงผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงที่ทำจากเนื้อปลาบดแช่แข็งในหลากหลายรูปแบบ

หลังจากผ่านก้าวแรกในธุรกิจอย่างมั่นคง ทวี เล็งเห็นโอกาสต่อยอดธุรกิจจากเศษวัตถุดิบของโรงงานซูริมิ โดยก้าวต่อไปยังธุรกิจโรงงานผลิตปลาป่น นำเศษวัตถุดิบ เช่น หัวปลา ก้างปลา และเศษเนื้อปลาผลิตปลาป่น เพื่อป้อนโรงงานอาหารสัตว์ ในปี 2531 พร้อมก่อตั้ง บริษัท อุตสาหกรรมปลาป่นแปซิฟิคจำกัด และต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มตามความต้องการของผู้บริโภคต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ PFP แบ่งเป็น 7 กลุ่มผลิตภัณฑ์ จำนวนกว่า 100 ชนิด รวมกว่า 950 รายการ เป็นการผลิตที่ใช้เนื้อปลาบดหรือซูริมิเป็นวัตถุดิบหลักหลากหลายมากขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า (value added)

“เราต้องสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น ถ้าไม่โตปีละ 10% แค่ 3 ปีบริษัทจะถดถอย เพราะต้นทุนเพิ่มขึ้นทุกวัน ค่าเสื่อมเกิดขึ้นเรื่อยๆ เราพยายามทำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศแบบปูพรมทั่วโลก โดยอเมริกาและยุโรปเติบโตโดดเด่นที่สุด”

โอกาสทองใน “ฮาลาล”
แนวทางสร้างการเติบโตของทวีอยู่ที่การมองหาโอกาสในน่านน้ำใหม่ที่มีความต้องการสูงเพื่อรักษาฐานผู้บริโภคที่แข็งแกร่งในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการขยายช่องทางการจำหน่ายในทวีปยุโรปและอเมริกาอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การรับประทานอาหารคุณภาพ รวมถึงการเจาะกลุ่มผู้บริโภคประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สุดของสินค้ากลุ่มปูอัด และกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา, ลาว, เมียนมา, เวียดนาม) ด้วยการขยายธุรกิจไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตและกลุ่มโมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่

“ข้อได้เปรียบของเราคือ ชื่อเสียง คุณภาพรสชาติ เป็นตัวนำเราไปต่างประเทศ ซึ่งตลาดหลักของเรา ได้แก่ ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศในอาเซียนทั้งหมด เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน และ ฟิลิปปินส์ รวมทั้งประเทศจีนที่เราทำตลาดแล้ว แต่ยังไม่มาก เพราะขาดกำลังคน เมื่อเทียบกับประเทศที่มีขนาดใหญ่ เราต้องการบุคลากรเข้าไปบุกตลาดมากกว่านี้ เรามองจีนเป็นตลาดที่มีศักยภาพมากกว่าเป็นคู่แข่ง”

สำหรับกลยุทธ์การรุกตลาดต่างประเทศได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและรูปแบบการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกันทวียังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัทมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในด้านโภชนศาสตร์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพประจำทุกหน่วยการผลิต และคณะทำงานด้านการค้นคว้าวิจัย เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาตรวจสอบในกระบวนการทางวิชาการ

นอกจากได้รับการจดทะเบียนการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ ของ PFP ยังได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามขั้นตอนของศาสนาอิสลาม ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย “ฮาลาล” (halal) รวมถึงเครื่องหมาย Halal-Q จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย Thailand’s Brand และเครื่องหมาย Thailand Trust Mark จากกระทรวงพาณิชย์ โดย PFP ได้เปรียบเนื่องจากชาวไทยมุสลิมทำงานในโรงงานประมาณ 40% ทำให้เข้าใจความต้องการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตรงใจ โดย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็รู้จักและทานผลิตภัณฑ์ของ PFP เราพร้อมปรับรสชาติตามคำแนะนำของผู้บริโภคชาวมุสลิม

กลยุทธ์ป่าล้อมเมืองครองใจคนไทย

แม้ชื่อของ PFP จะเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในต่างประเทศเป็นเวลานานหากแต่การสร้างธุรกิจให้เติบโตในต่างประเทศยังต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งด้านต้นทุนการทำตลาดที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับในประเทศ และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนจนไม่อาจจะคาดการณ์ได้ ส่งผลให้ทวีต้องปรับแผนการดำเนินงาน โดยมุ่งสร้างแบรนด์ในประเทศควบคู่การส่งออก ภายใต้สัดส่วนที่ปรับจากส่งออก 60% เหลือ 40% และยอดขายในประเทศปรับเพิ่มจาก 40% เป็น 60%

“แม้ปูอัดและเต้าหู้ปลาเป็นผลิตภัณฑ์พระเอกในประเทศของเรา แต่การแข่งขันที่รุนแรงทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือก และต้องการลองผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลายขึ้นเราจึงต้องผสมผสานและคิดค้นพัฒนาสินค้าใหม่ตลอดเวลา บนพื้นฐานความต้องการผู้บริโภค ความสะดวกรวดเร็ว และสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งนโยบายของเราจะไม่ใส่ผงชูรส แม้ต้นทุนจะสูงขึ้นหรือความอร่อยอาจจะน้อยลง แต่เพื่อสุขภาพต้องยอมรับได้ยิ่งถ้าในสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป เขาจะไม่ให้ใส่ผงชูรสเลย เราต้องแจกแจงส่วนประกอบของอาหารไว้อย่างละเอียดและชัดเจนจึงจะนำเข้าได้”

ขณะเดียวกันทวียังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการในภาคใต้ที่เป็นฐานการผลิตสำคัญของบริษัท เช่น การเสนอให้มีการจัดตั้งและผลักดันให้เกิดโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ด้วยวัตถุประสงค์การนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ไปขยายผลเชิงพาณิชย์จนประสบความสำเร็จ รวมถึงการเสนอให้มีการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาความไม่สงบ จนเป็นผลสำเร็จให้รัฐบาลออกนโยบายลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 30% เหลือ 3% ในปัจจุบันและรัฐบาลได้นำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการแก้ปัญหาในปัจจุบัน ส่งผลให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำลดลงเหลือ 1.5%

“การบริหารต้องให้เขาก่อน เราดูแลพนักงานทุกคนจนถึงครอบครัวของพนักงานเราให้ความรู้ และให้โอกาสการพัฒนาบริษัทนี้มีพนักงานจำนวน 2,000 คน มีคนในครอบครัวปิยะพัฒนา 4 คน เราเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความสามารถได้เติบโต” ทวี ปิดท้ายถึงความสำคัญของการให้เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว


คลิ๊กอ่าน "PFP พร้อมบุกตลาดฮาลาล จัดทัพรับดีมานด์เพื่อสุขภาพ" ฉบับเต็มได้ที่ Forbes Thailand ฉบับ AUGUST 2016 ในรูปแบบ e-Magazine


พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor

Update : 13 กันยายน 2559

View : 3,257vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 10,050

Most Popular
1

ตระกูลมหาเศรษฐีร่ำรวยที่สุดของเอเชีย: ลำ

Update : 03 กุมภาพันธ์ 2559

view : 20,257

2

William Heinecke 1 ใน 5 มหาเศรษฐีระดับโล

Update : 15 ธันวาคม 2558

view : 19,463

3

ยุทธศาสตร์ 4 ประสาน ทิศทางใหม่ของ CP ในจ

Update : 22 มกราคม 2558

view : 7,108

top list

การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและความเสี่ยงต่อกล..

Update : 26 เมษายน 2560

view : 1,181

เศรษฐกิจไทยปีระกา 2017 ท่ามกลางความเสี่ยงของนโยบาย..

Update : 28 กุมภาพันธ์ 2560

view : 3,606

Investor searching for yield, Beware real sector

Update : 24 กุมภาพันธ์ 2560

view : 1,264


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)